Leder: Skatteentusiaster i sjakk

Vi tåler en moderat økning for eksempel i boligbeskatningen, men det er bare å ønske Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen lykke til med å holde skatteentusiastene i eget parti i sjakk.

Det er slutt på den tiden da lavere skatter var en sikker stemmesanker for Høyre. Høyre har vanligvis hatt god støtte fra faglig hold når de har gått inn for lavere skatter for å stimulere vekst i økonomien. I forrige uke rykket Statistisk Sentralbyrå (SSB) ut med prognoser som viser at veksten i økonomien er i ferd med å løpe løpsk. Sjefen i SSB, Svein Longva, som skal overta som riksmeklingsmann etter Reidar Webster, foreslår økt eiendomsskatt og fjernings av rentefradraget som tiltak for å dempe forbruksveksten. Også Skauge-utvalget, som la fram endringer i skattesystemet, mente vi kunne tåle økt beskatning på bolig og eiendom. Men på dette området ser det ut til at Høyre er gått i vranglås. Hvis ikke finansminister Per Kristian Foss har latt seg overbevise av utviklingen i norsk økonomi det siste året, kan regjeringen komme til å forslå laver boligskatt i statsbudsjettet som legges fram i oktober.

Lederne i flere store LO- forbund rykket i forrige uke ut med krav om en økning i skattene for å sikre velferden. I helgen gjorde Ap-leder Jens Stoltenberg og SV-leder Kristin Halvorsen det klart at de ikke er aktuelt med en generell skatteøkning. SV er splittet i synet på skattenivået helt inn i partiledelsen. Nestleder i SV, Henriette Westhrin, mener nemlig det er galt av SV-leder Kristin Halvorsen å garantere at skattenivået ikke skal økes. Ap-leder Jens Stoltenberg får motbør fra AUF-leder Gry Larsen.

– Jeg mener at de rikeste i Norge kan betale mer skatt enn de gjør i dag. Og da vil det samlede nivået øke. Men det skal ikke øke for dem med lavere inntekter, sier Larsen.

Det kan virke som om det i dag er større enighet partiene i mellom på skattepolitikkens område enn det var tidligere. Men kommer Jens Stoltenberg til makten etter valget neste år, vil en nok merke endringer i skatteregimet. Det ligger an til en økning i boligbeskatningen og man vil nok sørge for å dra inn noen ekstra skattekroner fra de som tjener mest.

Men radikale endringer blir det neppe, i alle fall ikke for næringslivet. Stoltenberg vet at dette kan gjøre det enda vanskeligere for den konkurranseutsatte industrien. Sjefsøkonom Knut Anton Mork sier til Dagsavisen at skatteøkninger for næringslivet er jevngodt med et økonomisk selvmord.

Kristin Halvorsen er tydeligvis i gang med å trene partiorganisasjonen til å akseptere kompromisser. Hun har gjort det klart at skattepolitikk ikke skal være det et regjeringssamarbeidet ryker på. Også i SV må de forstå at det ikke er så enkelt som bare er å «øke skattene for de rike» for så å bruke disse midlene i offentlig sektor.

Når det private forbruket øker faretruende og det er et skrikende behov i offentligs sektor for økte bevilgninger, kan det forsvares å dra inn noe kjøpekraft fra det private. Men Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen har en jobb å gjøre innad ved å skape forståelse for at skatteendringer må skje i små doser. Det er bare å ønske de lykke til med å holde skatteentusiastene i eget parti i sjakk.