Leder: Biskop i gasståke

Når biskop Odd Bondevik sier han støtter sivil ulydighet mot bygging av gasskraftverk på Kårstø, har han mistet gangsynet, skriver redaktør Magne Lerø.

Naturkraft, som nå eies av Statkraft og Norsk Hydro, har bestemt seg for å bygge et gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Konsesjon har de fått, så det burde være politisk plankekjøring å få i gang kraftverket i 2007. Men biskop Odd Bondevik og en flokk naturvernere har tenkt å skape mye bråk og spetakkel i håp om at gasskraftverkplanen blir lagt ned i skuffen igjen. Biskop Ole D. Hagesæther i Bjørgvin sier at han vil engasjere seg for å stanse Statoils planer om et gasskraftverk på Mongstad.

Odd Bondevik, statsministerens fetter, sier til Dagsavisen i dag at han vil støtte sivil ulydighet i kampen mot forurensende gasskraftverk. Han viser til at Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, og flere andre biskoper som tidligere har tatt avstand for bygging av gasskraftverk nå.

I miljøbevegelsen er motstanden mot gasskraftverk såpass sterk at vi må regne med at de også denne gangen vil ta sivil ulydighet i bruk. Men først skal politikerne settes under press. Det blir mye politisk juling, lover Fredrik Hauge i Bellona, dersom ikke regjeringen strammer inn på utslippstillatelsen og motsetter seg at Naturkraft får slippe billig unna når det gjelder CO2-avgifter.

KrF og Venstre er imot at det skal bygges gasskraftverk nå, men i Sem-erklæringen har de godtatt de konsesjoner som er gitt. Det er et politisk flertall for gasskraftverk, og med Høyre i regjering får neppe miljøvernminister Knut Arild Hareide utfolde seg som han gjerne vil.

I prinsippenes verden, og det er der biskopene befinner seg sammen med en del naturvernere og politikere, er man mot gasskraftverk fordi de forurenser for mye. Men alternativet er å importere den energien vi trenger fra sterkt forurensende kullkraftverk i Europa. Det er ingen som er imot at vi skal redusere CO2-utslippene. Uenigheten går på virkemidler. Derfor handler det om strategi og politikk, minimalt om etikk.

Biskopene bør bruke sin tid og kraft på å motivere befolkningen til å bruke mindre energi. Det gir mindre CO2-utslipp. Atmosfæren er tross alt det mest internasjonale vi har. Det hjelper lite å være «flink» her hjemme, mens vi bruker energien fra «kullkraftverstingene» i Europa.

Biskoper må selvsagt få mene hva han vil, men motstand mot et gasskraftverk er ingen god investering for meningsglade biskoper. Når de går så langt som å støtte sivil ulydighet, forteller det at man er i ferd med å miste gangsynet.