Leder: Flygeledere som løgnere

Når Rolf Skrede ser det norske folk rett i øynene i beste sendetid og sier at alle flygelederne på Røyken er for syke til å arbeide, er det løgn. Han har sunket ned på Finance Credit-nivå, skriver redaktør Magne Lerø.

Talsmenn for flygelederne vil ha oss til å tro at de ikke klarte å være på jobb i går på grunn av at det har oppstått usikkerhet omkring jobbene deres om tre, fire år. Derfor sykemeldte de seg. Hele bunten – og skapte kaos i luftfarten.

Men flygelederne er da ikke noen puddinger som ikke klarer å leve med den typen usikkerhet som titusener av andre arbeidstakere lever med til daglig. Det er klart man er i stand til å være flygeleder selv om Avinor, med støtte fra Departementet og andre eksperter, i 2008 vil samle flykontrollvirksomheten av luftfarten på Sola.

I går protesterte flygelederne. De aksjonerte ulovlig. Vi tror ikke to skift var for syke til å gå på jobb. De begrunner sin sykemelding med at de ikke skal jobbe dersom de er indisponert.

Når flygelederne aksjonerer på denne måten, forteller det at de har mistet gangsynet. Det de foretok seg i går er løgn satt i system. De som framstår som deres talsmenn, blant andre Rolf Skrede i Norsk Flygelederforening, er selv fanget inn av den kollektive uforstand og arbeidsetiske lavmål som hersker i flygeledermiljøet. Vi har ingen grunn til å tro at ikke den enkelte flygeleder har en høy personlig moral. Men i jobbsammenheng kobler de ut og opptrer kollektiv uansvarlig, slik den lokale ledelsen forventer av dem.

Det er selvsagt forståelig at Rolf Skrede vegrer seg for å kritisere medlemmene sine offentlig. Men når han henger seg på deres begrunnelse, forsvarer aksjonen og legge skylden på Avinors ledelse, plasserer han seg selv på det samme bunnivå som aksjonistene. Når Skrede ser det norske folk rett i øynene i beste sendetid og sier at alle flygelederne på Røyken er for syke til å arbeide, er det løgn. Han har sunket ned på Finance Credit-nivå.

Frp vil i dag at det skal sees nærmere på de bestemmelser i arbeidstavtalen som flygelederne begrunner sin sykemelding med. Det er det sikkert behov for. Avinor vil vurdere om det er grunnlag for oppsigelser eller andre sanksjoner etter det som skjedde tirsdag. Det er på sin plass.

Innad i Avinor er det sterke spenninger. Randi Flesland må derfor balansere reaksjonen i forhold til mulige protestaksjoner fra de ansatte dersom det tas et for kraftig oppgjør med flygelederne. I Avinor virker det som om de ansatte kjemper mot den omstilling som styret krever for å oppnå større effektivitet og reduserte kostnader som kan gi lavere flypriser.

Flygelederne kjemper i motvind. I det lange løp vinner de ikke fram med den typen ulovlige aksjoner som de iverksatte i går.

Av Magne Lerø

ml@ukeavisen.no