Leder: Skogsholm på rullebanen

Torild Skogsholm kan ta et møte med flygelederne og gjøre det tindrende klart at det blir flytting til Sola, at hun har full tillit til Randi Flesland, at Avinor-styret fatter gode vedtak og at hun ikke har innvendinger mot at Avinor stiller flygelederne økonomisk ansvarlig for aksjoner, skriver redaktør Magne Lerø.

Hvis flygelederne ikke skjerper seg og jobber som de skal, vil det ramme både næringslivet og privatpersoner. NHO ønsker nå at samferdselsminister Torild Skogsholm skal rydde opp.

– Først ville de ikke flytte til Røyken, nå vil de ikke flytte derfra, sukker NHOs informasjonsdirektør Finn Langeland til Aftenposten søndag. Og han har særdeles god bakgrunn for eget sukk. Han var i sin tid informasjonsdirektør i Luftfartsverket, det som nå heter Avinor. Flygelederne aksjonerte den gang som i dag.

Lederen for Norsk Flygelederforbund, Rolf Skrede, sier til Dagens Næringsliv at de også ønsker et møte med Torild Skogsholm for at hun skal rydde opp. 

– Avinor-ledelsen makter ikke å rydde opp i det selv. Det eneste de gjør er å komme med klønete trusler om erstatningsansvar, sier Skrede.   

Avinor mener politikerne bør holde seg unna. De har selvsagt rett. Avinor er et AS, samferdselsministeren er generalforsamling og Stortinget bevilger penger. Har man valgt denne organisasjonsformen, får man operere innenfor den, ikke minst i en konfliktsituasjon.

At politikere på Stortinget uttaler seg i hytt og vær, får så være. Den som ikke må trå feil, er Torild Skogsholm. 

Hun bør ta et møte med flygelederne. Her bør hun gjøre det klart at det blir flytting til Sola, at hun har full tillit til Randi Flesland, at Avinor-styret fatter gode vedtak og at hun ikke har innvendinger mot at Avinor stiller flygelederne økonomisk ansvarlig for aksjoner. Når Rolf Skrede og hans aksjonslystne flygeledere forlater Samferdselsdepartementet og sier: «Skogsholm var hyggelig, men det virker som om hun forstår like lite og er nesten like håpløs som Randi Flesland», da har hun gjort jobben sin.

Hvis hun mener noe annet enn styret i Avinor, må hun for all del ikke uttale seg offentlig i de interne forhold. Er hun ikke fornøyd med den jobben Randi Flesland gjør, får hun si det til styreformannen, ingen andre. En statsråd kan ikke i full offentlighet begynne å undergrave en toppsjef i staten. Det er styret i Avinor som har arbeidsgiveransvaret for Randi Flesland. Samferdselsminister Torild Skogsholm bør være sjeleglad for at staten har ledere som orker å stå på slik Randi Flesland gjør. Det er ikke hun, men politikerne som har funnet på at Avinor skal redusere bemanningen med 7600 personer og spare 300 millioner kroner.  Flygelederne saboterer denne oppgaven så godt de kan. Derfor må Skogsholm la de forstå at de ikke har noe som helst å hente fra henne. Uttalelser slik som Torild Skogsholm tidligere har kommet med, at hun ber Avinor-ledelsen om å vinne tillit hos de ansatt og si til de at de er verdifulle som medarbeidere, kan hun spare seg.