Leder: Valgerd-automater i EU-spill

Hvis Valgerd Svarstad Haugland skulle tape sin kamp mot de private automatspillaktørene, får hun slikke sine sår og slå tilbake med såpass strenge og firkantede regler at det i praksis bare blir Norsk Tipping som orker å drive med spilleautomater, skriver redaktør Magne Lerø.

Ingen ble i tvil om kulturminister Valgerd Svarstad Hauglands beslutningskraft da hun kjempet igjennom at det skulle innføres monopol på drift av spilleautomater her til lands. Det manglet ikke på advarsler om at dette ville være ulovlig ifølge EØS-avtalen. Men Valgerd ga seg ikke og fikk politikerne med seg på å utradere alle de private aktørene som er organisert i Norsk Lotteri- og automatbransjeforbund. De private aktøren gikk i sjokk og varslet søksmål med erstatning i milliardklassen.

Alt tyder på at Eftas overvåkningsorgan, Esa, om kort tid vil stemple det norske spillemonopolvedtaket som ulovlig i forhold til EØS-avtalen. Dermed kan saken havne på EU-domstolens bord. Norsk Lotteri- og automatbransjeforbund gjør det nå klart at det vil kreve en erstatning på 2,7 milliarder fra staten. En dom vil innebære at det må åpnes for andre aktører enn Norsk Tipping. Men det kan ta år før det skjer. I mellomtiden er nåværende private aktører utradert og Norsk Tipping enerådende. Norsk Tipping har bestilt 10 000 nye, moderne spilleautomater for 800 000 kroner. Uansett hva som skjer, akter Norsk Tipping å drive spilleautomater i tiden framover. Det vil neppe være mange private aktører som vil prøve seg etter at Norsk Tipping har fått festet grepet om markedet ved at de i en periode har fått være enerådende.

Landets liberalister, representert ved Dagens Næringsliv, rister selvsagt på hodet over Svarstad Haugland og politikernes monopoltenkning. Der i gården vil man ha minst mulig regulering av det folk har lyst til og noen kan tjene penger på. Et forsøk på å begrense spillegalskapen er like gal som forsøket på å begrense røyking med lov, ifølge DN.

Men denne saken blir ingen plankekjøring for Valgerd Svarstad Haugland framover. Det kan stilles spørsmål ved om det ikke ville vært mulig å begrense spilleaktiviteten ved å skjerpe reglene for spill på automater. Og Norsk Tipping framstår på ingen måte som en type demper på folks spilleglede. Gjennom to selskaper som staten eier, NRK og Norsk Tipping, er det i dag et samrøre som har som formål å øke folks spillelyst. Vi går ut ifra at Valgerd Svarstad Haugland har sikret seg mot at det sendes elleville reportasjer på NRK fra lykkelige vinnere i automatspillhaller, produsert av Norsk Tipping. Svarstad Haugland må nok innse at man i EU har problemer med å forstå at den statlige pengemaskinen med kontorer på Hamar er en god alliert når det gjelder å begrense folks spilletrang. Men verden er full av paradokser. Og kulturministeren kan i alle fall med troverdigheten i behold hevde at hun kan ta et nakketak på Norsk Tipping. Det er langt verre å få styring over de mange private spilleaktørene. Det finnes nok eksempler på at de hører med til den ustyrlige sorten private næringsdrivende.

Hvis Valgerd Svarstad Haugland skulle tape sin kamp mot det private automatspillaktørene, får hun slikke sine sår og slå tilbake med såpass strenge og firkantede regler at det i praksis bare blir Norsk Tipping som orker å drive med spilleautomater. Blir den norske stat dømt til å dele ut en oljemilliard eller to i erstatning, overlever kulturministeren det. Dette er ikke noe sololøp av Valgerd Svarstad Haugland. Hun klarte å overtale Stortinget, og det er Stortinget som har ansvaret.