Leder: Statoils delvise innrømmelse

Vi har aldri sett for oss at Statoils styreformann, Jannik Lindbæk, som gjennom Transparency International har vært med å fronte kampen mot korrupsjon, skulle stille seg i spissen i et forsøk på å hvitvaske Statoil juridisk i Iran-skandalen, skriver redaktør Magne Lerø.

Statoils styreformann, Jannik Lindbæk, har gjennom Transparency International vært med på å fronte kampen mot korrupsjon. Det skulle tatt seg ut om han i flere år framover måtte ha frontet Statoil i kampen for å hvitvaske seg i Iran-skandalen. Lindbæk er neppe i tvil om at Statoil i denne saken brøt sitt eget regelverk, og i det minst opptrådte på kanten både av norske og internasjonale lover. Derfor har vi aldri sett for oss noe annet enn at Statoil ville vedta boten på 20 millioner og forsøke å legge Iran-skandalen bak seg. Hvis han virkelig mener Statoil er helt uskyldig strafferettslig sett, burde han ha nektet å betale boten.

Tidligere konsernsjef Olav Fjell sier han forstår styrets avgjørelse. Personlig ville han nok vært mer fornøyd om Statoil-styret hadde avvist å betale boten og sagt at denne saken har fått dimensjoner som den ikke fortjener. Statoil sier de ikke erkjenner straffeskyld, men når de betaler 20 millioner, kan vi ikke oppfatte dette annerledes enn som en delvis innrømmelse. Lindbæk gjør det samtidig klart at Statoil ikke har fulgt sine egne regler i denne saken. I det ligger det implisitt at han mener det var riktig at Olav Fjell gikk av.

Det kan tenkes at forhenværende utenlandsdirektør Richard Hubbard nekter å betale sin bot på 200 000 kroner. Da må hele saken rulles ut i rettsapparatet. Men Hubbard er sannsynligvis klok nok til å forstå at han neppe er tjent med at det skjer. Han får gjøre som Statoil – betale – men si at han ikke erkjenner noe straffeskyld. Dette vil gi minst omdømmeskader både for Hubbard og Statoil i tiden framover.

Det amerikanske kredittilsynet SEC er også begynt å granske Statoils Iran-skandale. Det er ikke urimelig at SEC ser nærmere på en sak der Statoil idømmes en straff. Men ennå er det ikke holdepunkter for å hevde at SEC kommer til å forfølge Statoil rettslig. Flere har spekulert på om Statoil ville nekte å betale boten på 20 millioner for å stå sterkere i en eventuell tiltale fra SEC. Men SEC vil nok kjøre saken på egne premisser og ut fra eget regelverk. Statoilsaken vil fortsatt spøke i bakgrunnen en tid framover. Men i går tok styret et langt skritt i riktig retning.