Leder: Flystyrt med SV

I går presterte SV å trekke fram giljotinen og kreve at samferdselsminister Torhild Skogsholm sporenstreks lar øksen falle over styret i Avinor. Nå må SV styre sine populistiske tilbøyeligheter, holde hodet kaldt og bevare det de har av forstand på samfunnsstyringens område, skriver redaktør Magne Lerø.

I går fikk vi et eksempel på hvorfor det fort kan gå galt når man skal drive samfunnsstyring forankret i SV-populisme. Etter at en ekstern konsulent hadde konkludert med at omstillingen burde fortsette under Randi Fleslands ledelse, styret hadde gitt henne fornyet tillit og de ansatte i Avinor-styret hadde sagt at man vil forsøke å forbedre samarbeidet mellom ansatte og ledelse, presterer SV å trekke fram giljotinen og kreve at samferdselsminister Torhild Skogsholm sporenstreks lar øksen falle over styret i Avinor. Geir-Ketil Hansen (SV) forlanger at styret må fjernes fordi det er de som har ansvaret for at samarbeidet i Avinor ikke fungerer. Han skal ha kredit for at han setter styret i fokus og ikke Randi Flesland. Det er styrets strategi, innsparingsplan og omstillingsprogram Randi Flesland iverksetter. Så er det noen som skal sparkes i Avinor, må det være styret.

Det er ingen andre partier som har hengt seg på Hansens billige populisme. De ser ut som om han er på villspor. Han bidrar bare til å øke problemene internt i Avinor. Flygelederne tolker hans utspill som en oppmuntring om å fortsette presset for å få ledelsen fjernet. Middelet de bruker er å skape kaos på flyplassene.

Nå må styret, ledelsen og de ansatte i Avinor anstrenge seg for å forbedre samarbeidet og avvikle flytrafikken.

Dagbladet skriver i dag at Avinor er avhengig av dispensasjoner fra arbeidstidbestemmelsene for å klare å avvikle flytrafikken. Avinor har spart penger ved å redusere antallet flygeledere og utdanning av nye. Dette må de ta ansvar for. Dersom det viser seg at styret i Avinor har feilberegnet konsekvensene av de innstramninger de har foretatt på et vitalt område, kan de bli stilt til ansvar og må ta konsekvensen av det. Men dette har ikke vært problemet så langt. Flyavviklingen har gått rimelig greit når flygelederne har vært på jobb og arbeidet normalt.

Denne saken illustrerer at det er en sammenheng mellom økonomi og sikkerhet.

Avinor har hevdet at budsjettene er for stramme. De ville stenge noen av småflyplassene for å ha flere ressurser på andre områder. Det godtok ikke politikerne. Da må man bevege seg på grensen av det som er forsvarlig med hensyn til bemanning på alle områder. På flygeledersiden er man sårbare – i alle fall i den konfliktsituasjonen man nå er i. Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye flygeledere kan jobbe ut over normal arbeidstid.

Vi regner med Avinor har kontrollen og kan garantere at juletrafikken blir avviklet som planlagt, med mindre ansatt koker i hop protestaksjoner ved å erklære seg syke.

Hvis styret i Avinor har disponert ressursene slik at det ikke er folk på jobb til å avvikle juletrafikken, kan man med rette stille spørsmål om de har kontroll. Da kan Geir-Kjetil Hansen mene at samferdselsministeren bør vurdere å skifte ut styret. Inntil da bør SV holde hodet kaldt og bevare det de har av forstand på samfunnsstyringens område.