Ungt pensjonsopprør i Ap

LEDER: Det er løfterikt at ungdommen i Ap slår i bordet og forlanger at de veletablerte i partiet, som vil sette seg på bakbeina i pensjonsspørsmålet, skjerper seg. Nå må Jens Stoltenberg komme seg ned fra gjerdet og ta styringen mot reformer som sikrer velferden for de oppvoksende generasjoner, skriver redaktør Magne Lerø.

Det siste halve året har LO hamret løs på Pensjonskomiteens forslag om innstramninger i pensjonssystemet. LO vil presse Ap-ledelsen til å ombestemme seg og vende tommelen ned for pensjonsinnstramninger. Hvis Ap setter seg på bakbeina er det store sjanser for at Stortinget ikke får samlet seg om en pensjonsreform. Ap er tydeligvis på gli mot pensjonsmessig status quo. I alle fall rykket partiets trygdepolitiske talskvinne, Britt Hildeng, ut i helgen og stilte spørsmål om det er behov for endringer. Hun sa til Dagsavisen at Pensjonskomiteen svartmaler, og at hun fortrekker økt skatt framfor pensjonsinnstramninger dersom det mot formodning skulle vise seg at oljeinntektene ikke dekker pensjonsforpliktelsene.

Nå har imidlertid ungdommen i Arbeiderpartiet fått nok.

– Dagens pensjonssystem vil pålegge dagens unge en altfor stor forpliktelse i forhold til å betale foreldregenerasjonens pensjoner. Vi kan ikke gamble på ikke gjøre noe. Vi må få et system som er mer bærekraftig, sier AUF-leder Gry Larsen til Dagsavisen.

Det er omtrent som å høre finansminister Per Kristian Foss. Og selvsagt har de rett. Å legge pensjonskomiteens innstilling i en skuff, er jevngodt med å stikke hodet i sanden. Den form for strutsepolitikk som Hildeng tar til orde for, kan fort slå tilbake som en bumerang mot den oppvoksende generasjon.

Vi kan ikke regne med at vi får oljeinntekter på dagens nivå i årevis framover. Det vil være nok gass og olje som kan hentes opp i flere årtier, men vi vet ikke hvilke inntekter staten vil få. Det kan bli et gjennombrudd for alternative energikilder, og vi har ingen garanti for at vi i framtide vil ha den høye oljeprisen vi har i dag.

Det er et formidabel oppgave for politikerne å sikre velferden også for de oppvoksende generasjoner. Det er løfterikt at AUF nekter å akseptere at samfunnet prioriterer de voksne og gamle på bekostning av de unge. Alle ungdomsorganisasjonene bør samle seg om kravet om pensjonsreformer. De har en god sak. Det var Jens Stoltenberg som nedsatte Pensjonskommisjonen. Det var Aps mangeårige finansminister Sigbjørn Johnsen som ledet komiteen, og Aps nestleder Hill-Marta Solberg var medlem av komiteen. Det er ubehagelig for Jens Stoltenberg at LO har tatt fram storslegga i denne saken. Enkelte fagforbund går så langt som å true med at Ap kan miste økonomisk støtte fra LO dersom de går inn for å svekke pensjonsordningene.

Jens Stoltenberg er for passiv i denne saken. Han kan ikke sitte på gjerdet lenger og henvise til at saken skal behandles på landsmøtet til våren. Stoltenberg bør snarest komme seg på banen og si at han støtter AUF og ikke LO.