Sykepleiere truer med ulovligheter

LEDER: Vi tror ikke sykepleierne vil la seg styre av den typen uansvarlige og samfunnsnedbrytende holdninger som deres leder, Bente G. H. Slaatten, gjør seg til talskvinne for. Hun er i ferd med å kjøre i grøfta i sin motstand mot pensjonsreform og ny arbeidslivslov, skriver redaktør Magne Lerø.

Norsk sykepleierforbund ser ut til å la seg inspirere av flygeledernes militante og tvilsomme for å sikre egne interesser. Forbundets leder, Bente G. H. Slaatten, mener de kan finne på å gå lenger. Selv om flygelederne melder seg syke i flokk, hevder de at de ikke gjør noe ulovlig. Bente Slaatten sier at alle mulige våpen og allianser kan bli brukt i kampen mot endringer i pensjonsordningen og ny arbeidslivslov, som blant annet åpner for midlertidige ansettelser. Hun gjør det klart at de har et stort handlingsrom og er ikke avvisende til ulovlige aksjoner.

– Landsmøtet var veldig klar på at vi kan bruke alle midler. Her er det ingen bremser, sier Slaatten. Forbundet kan bare streike lovlig i lønnsoppgjørene. Slaatten sier at de ikke nødvendigvis har tid til å vente på oppgjøret. Aksjonene skal tilpasses den politiske debatten.

Her er Slaatten på gyngende grunn og på farlige veier. Det er mulig hun bare ønsker seg et medieoppslag og at det hun sier bare skal skrives på kontoen «rasle med sablene». Vi har faktisk vanskelig å se for oss at Slaatten vil kommandere deler av sine medlemmer ut i en ulovlig streik. Vi tviler også på at nesten alle sykepleiere for eksempel på medisinsk avdeling ved Rikshospitalet blir syke i julen eller at de begynner å gå sakte på Haukeland slik at pasientene må vente lenger på å få mat og medisiner. Vi tror for godt om sykepleierne til å tro at de preges av den typen uansvarlige og samfunnsnedbrytende holdninger som Slaatten gjør seg til talskvinne for.

Vi må nesten minne Bente G. H. Slaatten om at det er Stortinget som vedtar endringer i pensjoner og arbeidslivslov. Gjennom de ulike partiene er sykepleierne representert på lik linje med andre grupper. Bente G. H. Slaatten må gjerne bo i telt utenfor Stortinget, klar til å gyve løs på hver enste politiker som passerer med argumenter. Og vi må godta om hun lager et fakkeltog eller en protestmarsj midt i arbeidstiden. Den slags politiske aksjoner er det rom for i regelverket. Men samfunnet kan ikke akseptere at arbeidstakerorganisasjonene gir blaffen i samfunnets lover som regulerer hvordan interessekamper på arbeidslivets område skal skje.

Sykepleierne får stole på sine argumenter. Hvis de begynner å opptre som lovbrytere, vil de miste tillit og respekt. Og unge politikere, som mener det er nødvendig med endringer i pensjonsreformen for å sikre utbetalinger til framtidige generasjoner, vil stemple sykepleierne som egoister som også undergraver respekten for samfunnets lover.