Rosenrødt om tvilsom næringslivsetikk

LEDER: Istedenfor å servere sjåvinistisk ullen graut om etikk og befolkningens høye etiske refleksjonsnivå, bør NHO-president Erling Øverland si klart ifra om at næringslivet må skjerpe seg, skriver redaktør Magne Lerø.

– Den etiske bevisstheten er helt på topp i Norge sammenliknet med hvilket som helst annet land i verden. Av alle bedrifter er det bare få som ikke har en høy etisk standard, sier president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Erling Øverland, til Dagens Næringsliv som en kommentar til undersøkelsen som viser at sammenliknet med andre land i Europa er den norske befolkning blant de som er mest skeptiske til den etiske standarden i næringslivet.

Arne Skauge, sjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon, er urolig over den skepsisen som er i befolkningen og tolker det som et uttrykk for at pressen gjør jobben sin. Finn Bergesen jr., administrerende direktør i NHO, mener også undersøkelsen er en refleksjon av en rekke enkelthendelser det siste året.

– Undersøkelsen må holdes opp mot den etiske standarden blant nordmenn, sier han, og Øverland og Bergesen er skjønt enige om at denne er spesielt høy.

Det er vel like før de minner om at nordmenn også er blant de snilleste og meste omsorgsfulle i hele verden. Hvor sjåvinistiske går det an å bli? Istedenfor å servere ullen graut om etikk og folks meninger, burde de to NHO-lederne sagt klart ifra om at næringslivet må skjerpe seg. I valget mellom etikk og lønnsomhet, må etikken gis større vekt. Det bør bekymre NHO at holdningene til næringslivet blant befolkningen er som de er og ikke unnskylde seg med at vi her på berget er så spesielt etisk følsomme og reflekterte.

Det viser seg nå at førti prosent av norske eksportbedrifter har betalt bestikkelser. Flere ambassader anbefaler norske bedrifter å følge en praksis som er uakseptabel i Norge, skriver Dagbladet. Det er Tina Søreide, doktorgradstipendiat ved Christian Michelsens institutt i Bergen som har foretatt undersøkelsen. Hun presenterer den på en NHO-konferanse om korrupsjon i dag.

– Det er viktig å diskutere etiske retningslinjer, men de må være kombinert med et ønske om å følge dem. Det blir for trygt å diskutere hvorvidt det er riktig å gi bort en middag eller en flaske vin, hvis de samme ledere i neste øyeblikk aksepterer et agenthonorar på 100 000 dollar, sier Søreide.

Vi går ut fra at NHO-president Erling Øverland lytter spesielt godt til det Søreide har å si i dag. Neste gang han uttaler seg om den etiske standarden i norsk næringsliv, bør ha lært nok til ikke å nøye seg med å gå over med rosenrødt.