Pyramidal sus og bakrus

LEDER: Ingen steder ser vi lederes griskhet tydeligere enn i pyramidene. Ingen steder går man lenger i å utnytte folk godtroenhet. Ingen steder løsriver man så lettvint etikken fra profitten. Pyramidekulturene er salg på sitt verste, skriver redaktør Magne Lerø.

Dagfinn Høybråten vil redde oss fra en tidlig død på grunn av røyking og helst også fra drikkingens farer og søtsakenes skumle virkninger. Valgerd Svarstad Haugland vil fri oss fra spillegalskapens forbannelser. Og det ser ut til at SV vil at samfunnet skal sørge for at ingen av oss roter seg bort i pyramideselskapenes hasardiøse salgskultur. Men det er ikke uten videre enkelt å sørge for at mennesker ikke lar seg forføre av veltalende smartinger som lover gull og grønne skoger om vi bare våger en liten investering og selger en håndfull produkter. Å gjøre en dårlig handel, foreta en hodeløs investering eller bomme totalt på hva det er mulig å få folk til å kjøpe, kan aldri bli forbudt. I forbindelse med at Telenor ble privatisert, ble den såkalte

«folkeaksjen» markedsført. Da ble det advart i mediene mot å tro at det var en sikker investering å kjøpe aksjer med rabatt i solide Telenor. Når tusenvis av nordmenn har gått i baret og tapt sparepengene sine på investeringer i T5PC, har de først og fremst seg selv å takke. Det har ikke manglet på advarsler i mediene de siste årene om ikke å våge seg inn i pyramideselskaper. Når man skriver under kontrakter på engelsk som man ikke forstår «bæret» av, aksepterer at selskapet suverent kan endre lønnsbetingelsene og henviser til Honduras hvis man rettslig vil forfølge en sak, bør normalt oppegående mennesker lukte lunta. Men i beruselsen over lettjente penger, renner tydeligvis dømmekraften ut og naiviteten inn.

T5PC har ramlet sammen som et korthus, og Økokrim har mistanke om at elleve personer i ledelsen er skyldig i grovt bedrageri og økonomisk utroskap. De fleste bedyrer sin uskyld, i alle fall i juridisk forstand. Uansett hva Økokrim kommer til, fortjener ledelsen i T5PC ramsalt kritikk. De har drevet med fusk og fanteri. Vi vet ennå ikke om de er i klasse med Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud som har lurt både banker og enkeltpersoner trill rundt og foretatt åpenbare lovbrudd. Det kan jo tenkes at de fleste av dem bare er i klasse med Agnar Dag Ulstein, som reiste rundt i bedehusmiljøet på Sunnmøre og fikk tusenvis av småsparere til å investere i God Invest. Det endte også med konkurs.

Vi antar at ledelsen i T5PC består av tre grupper. Her finnes det noen kjeltringer. De vet at de befinner seg godt på siden av loven, men lar det stå til i beruselsen over å kunne berike seg selv. En annen gruppe aner at de beveger seg i lovens gråsone, men er føler seg rimelig sikre på at de bare er smarte og frekke. Den tredje gruppen består av de relativt blåøyde, som regner med at andre vet hva de holder på med. De er med fordi de har et usedvanlig salgsinnstinkt og ser pyramide som en smart måte å bli rik på for de som virkelig vil og som lykkes. De som hører til de to siste gruppene føler seg nå brukt og lurt. De har bare seg selv å takke for at de, beruset av fortjenestemuligheter, kan ha medvirket til straffbare forhold.

Vi tviler på flertallet av lederne i pyramideselskapene er spesielt korrupte eller hardkokte. De kunne fungert godt som ledere i andre dynamiske, men dog ansvarlige selskaper Det spesielle ved T5PC er at det er noen kjeltringer i systemet som sitter på toppen og er sterke nok til å bygge en kultur der det ikke er rom for nøkternhet, motforestillinger og ansvarlighet.

I pyramideselskapene kan vi studere de verste sidene ved dynamiske salgskulturer. Her er det de sterkestes rett som gjelder. Dummingene, taperne, de som ikke lykkes kan bare ha det så godt.

Ingen steder ser vi lederes griskhet tydeligere enn i pyramidene. Ingen steder går man lenger i å utnytte folk godtroenhet. Ingen steder løsriver man så lettvint etikken fra profitten. Pyramidekulturene er salg på sitt verste. Men vi tror faktisk at ledelsen i de seriøse salgsselskapene nå begynner å våkne slik at varesalg etter gammel Tupperwaremodell kan skje i mer betryggende og ansvarlige former.