Leder: Bodø i flytåke

Vi får avventer en vurdering av om Per- Arne Skogstad står på trygg faglig grunn i sine anbefalinger om å stoppe flyttingen av Luftfartstilsynet eller om han i likhet med mange ansatte plages av flyttevegring og bør finne seg noe annet å gjøre, skriver redaktør Magne Lerø

Det bør ikke overraske noen om det viser seg at et av de åtte statlige tilsynene som Stortinget vil flytte ut av hovedstaden ikke lar seg flytte. Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad har nå bedt samferdselsminister Torild Skogsholm vurdere om flyttingen av Luftfartstilsynet til Bodø skal stanses. Vi leser mellom linjene at han selv er kommet til denne konklusjonen.

De mest ivrige flyttetilhengerne mener Luftfartstilsynet ikke har gjort nok for å få flere kompetente søkere til de stillingene som skal besettes. Både høyere lønn og bedre pendlertilbud i en overgangfase er nevnt. Det er klart en vil få flere godt kvalifiserte søkere om lønningene ble økt betydelig. Men dette ville vært brudd på forutsetningene. Det er ikke meningen at det skal brukes mer av skattebetalerne penger for å få flyttet tilsyn ut av hovedstaden.

Det virker som om representanter fra Ap, Frp og SV forsøker å gjøre dette til en sak om Stortinget har fått korrekt informasjon. Det finnes mye man kan utrede, men ingen kan gi presis informasjon om hvor mange flyfaglige spesialister som kan tenke seg å slå seg ned i Bodø i 2007. Luftfartstilsynet er en kompetansebedrift. Å vedta flytting av kompetansebedrifter er en risikosport.

Så langt synes det å være for få spesialister som vil bosette seg i Bodø. Og grunnen er åpenbart. Det gis færre jobbmuligheter dersom en ikke vil flytte på seg. Mange har slekt og venner sørpå. Og ektefeller skal også finne seg en jobb man trives i. Her er muligheten større i Oslo enn i Bodø.

Nå bør opposisjonen i Stortinget roe seg ned og ikke mase på samferdselsministeren. Hun må få tid til å gjennomgå alle sider ved denne saken før hun kommer med sin anbefaling. Denne saken har ikke slik bråhast at en ikke kan innvilge seg tid til å tenke seg godt om.

Per Arne Skogstad vil ikke si til Aftenposten i dag om han akter å flytte til Bodø. Når han indirekte sier at han mener flytting ikke er forsvarlig og selv innhyller seg i flytåke når det gjelder egen flytting, kan han oppfattes som bremsekloss mot at Stortingets vedtak kan effektueres. Hvis Skogstad er kommet til at han ikke kan ta ansvar for flysikkerhetene dersom ikke flytteplanene stanses, må han si i fra om det.

Hvis Torhild Skogsholm kommer til at det er forsvarlig å fortsette fytteprosessen, bør hun få Skogstad til å ta slå seg ned i Bodø så snart som mulig. Det vil være et tydelig signal om at det ikke er aktuelt å stanse flyttingen.

Mye taler for at man bør oppgi å flytte Luftfartstilsynet til Bodø av den enkle grunn at det er sjanser for at tilsynet svekkes som kontrollorgan for flysikkerhet. Vi kan leve med at Konkurransetilsynet eller medietilsynet mangler folk en periode, men flysikkerheten må vi være trygge på er ivaretatt tilfredsstillende hver eneste dag. Nå avventer vi fagfolks vurdering av om Per- Arne Skogstad står på trygg faglig grunn i sine anbefalinger om å stoppe flytteprosessen eller om han eller om han i likhet med mange ansatte i Luftfartstilsynet plages av flyttevegring og bør finne seg noe annet å gjøre.