Modernisert bokkaos med Meyer

LEDER: Uten forvarsel kaster regjeringen bokbransjen inn i en friprissituasjon. Morten Meyers styringskåthet kan bidra til at fri pris blir en permanent ordning, stikk i strid med det kulturministeren ønsker, skriver redaktør Magne Lerø.

Moderniseringsminister Morten Meyer har fått med seg regjeringen på at bokhandlerne kan sette ned prisen på bøker med 25 prosent fra nyttår av.

Grunnen er at Meyer insisterer på at man skal kunne kjøpe bøker like billig i bokhandelen som i bokklubbene. Nå mener han det går mot lavere priser på bøker. Hvor enkel i tankegangen går det an å bli?

Forlagene kan nå sette opp prisen på bøker og øke rabattene slik at bokhandlerne kan selge bøkene til den pris de ønsker. Da vil det være bestselgerne det gis størst rabatter på, og de store bokkjedene vil få langt høyere rabatter enn de små, selvstendige bokhandlerne. I praksis innfører Meyer fri pris. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland må ha sovet i timen.

Nå kommer det hun frykter til å skje – de små forlagene, de små bokhandlerne og de smaleste bøkene vil tape i konkurransen når Meyer-regimet innføres.

Forleggerforeningens leder, Bjørn Smith-Simonsen, kaller regjeringen vedtak for en vits og spår kaos i bokbransjen. Kampanjene for neste år er lagt, priser er fastsatt og materiell trykket.

Nå må det gjennomføres forhandlinger mellom forlag og bokhandlerkjeder på rekordtid. I denne omgang kan det kun forhandles om rabattsatser når det skal være anledning til å gi 25 prosent rabatt innenfor den gamle bransjeavtalen som blir forlenget ut 2005. Når den nye avtalen er klar, må det gjennomføres nye forhandlinger.

Morten Meyer oppviser en styringskåthet overfor bokbransjen som forundrer.

Han kaller det modernisering. I praksis kan det bli rasering når Meyer framskynder starten med en time på fem minutters varsel. Meyer ønsker å bli husket som den som ga oss billigere bøker. Vi tror han kan komme til å bli husket for den som ga oss færre bøker, færre bokhandlere og noen få billigere bestselgere.

Gjennom bransjeavtalen har bokbransjen brakt seg i en situasjon der de må ta imot og takke for det myndighetene vil gi. Det er myndighetene som bestemmer når man ber om et unntak fra konkurransebestemmelsene.

Den nye bokbransjeavtalen er en skjør skapning. Regjeringens vedtak kan føre til at flere store aktører enn Cappelen finner ut at det ikke er verd å satse på en bokbransjeavtale basert på faste priser. I praksis blir man nå over natten kastet ut i en friprissituasjon. Neste år skal en så stramme inn igjen ved at man ikke skal kunne gi høyere enn 12,5 prosent rabatt.

Det er uhørt og useriøst av en regjering å banke igjennom en friprissituasjon i bransjen med to ukers varsel uten å ha drøftet dette inngående med partene. Morten Meyer har satt seg i førersetet i liberaliseringslokomotivet. Kulturministeren Valgerd Svarstad Haugland klarer neppe å rive til seg initiativet når det gjelder hvordan bokbransjen skal utvikle seg. Tilhengerne av fast pris på bøker kan håpe på at en ny regjering til høsten vil reversere Meyers «moderne herjinger». Men det er ikke lett å snu utviklingen uten videre i en stadig mer kommersiell bokbransje. Når Meyer nå gir kommersialiseringsvognen en kraftig dytt framover, vil markedslogikken føre til at farten øker ytterligere og fører bokbransjen dit de sier de egentlig ikke vil. Men det er i denne retning de har beveget seg de siste femten årene.