Meyer-beslutninger i hytt og vær

LEDER: Morten Meyer beslutter i hytt og vær. Han feilberegnet konsekvensen av sin mandagsbeslutning og reddet seg i land med sin onsdagsbeslutning. Hans arbeidsmetode bidrar til å undergraver statsrådembetet som beslutningstaker, skriver redaktør Magne Lerø.

Etter moderniseringsminister Morten Meyers beslutningsaktivitet i forhold til bokbransjen denne uken, framstår han som en minister med stor beslutningsappetitt, men med liten beslutningskompetanse. Mandag bestemte han med fynd og klem at det med to ukers varsel i praksis skulle innføres fri pris på bøker. Onsdag ombestemte han seg og gjorde det klart at bokhandlere kan gi 12,5 prosent rabatt fra 1. mai av.

Både Finansavisen og Dagens Næringsliv skriver på lederplass i dag at Meyer har gitt etter for press og vist veikhet. Det er mer treffende å si at han har tatt til vettet. Ideen om å gi bokhandlere anledning til å gi 25 prosent rabatt på bøker fra nyttår, var noen Meyer selv fant på, som en kanin han plutselig trakk opp av hatten sin. Ingen hadde hørt om det. Ingen hadde tenkt på det. Når han så presterer å forlange bokhandlere og forlag skal gjennomføre «revolusjonen» på 14 dager og med juleferien imellom, var det på sin plass at bokbransjen slo i bordet så det ristet. Det er grenser for hva seriøse aktører skal finne seg i av en styringskåt minister. Som saksbehandling sto dette til stryk. Dette ville vært modernisering på ville veier. Om Meyer selv har forstått dette, om han faktisk har bøyet av for et ubehagelig sterkt press eller om statsminister Kjell Magne Bondevik har bedt ham gjøre retrett, vet vi ikke. Meyer står i alle fall fram som en minister som ikke overskuer konsekvensene av sine beslutninger. Alle som kjenner bokbransjen – med sitt omfattende avtaleverk basert på pris mellom forlag, bokhandlere, bokklubber, forfattere og oversettere – vet at det ville blitt fullstendig kaos om Meyers mandagsbeslutning hadde blitt iverksatt.

Når en statsråd fatter en beslutning, skal saken være utredet og konsekvensene vurdert. En god statsråd må beherske beslutningsverktøyet. Meyer beslutter i hytt og vær. Han feilberegnet konsekvensen av sin mandagsbeslutning og reddet seg i land med sin onsdagsbeslutning.

Det er heldigvis uhyre sjelden statsråder vingler på denne måten. Vi får håpe det blir lenge til neste gang. Meyers arbeidsmetode bidrar til å undergrave statsrådembetet som beslutningstaker.

Det virker som om kulturminister Valgerd Svarstad Haugland er parkert på sidelinjen i forhold til utviklingen i bokbransjen. De er beklagelig. Hun har noe å lære Morten Meyer både når det gjelder å fatte beslutninger og å ta kulturpolitiske hensyn. Men denne uken virker det, merkelig nok, som hun arm i arm har vært med på Meyers beslutningsjenka.

Morten Meyer sier til Klassekampen at han ikke går med på at han har opptrådt rotete. Meyer ser tydeligvis på seg selv med andre øyne enn omgivelsene.