Økokrim i treg utgave

LEDER: Einar Høgetveit må forklare hvorfor alle hvitvaskingsmeldingene knyttet til T5PC ble liggende. Og grunnen er antagelig manglende kapasitet, skriver redaktør Magne Lerø.

Både Nordea og Fokus bank sendte i fjor en rekke hvitvaskingsmeldinger til Økokrim knyttet til pyramideselskapet T5PC. Men alarmen gikk ikke i hvitvaskingsteamet i Økokrim. Fungerende sjef for Økokrim på den tiden, Erling Grimstad, kan ikke huske han ble informert om T5PC. Det tyder på at hvitvaskingsteamet ikke fant hvitvaskingsmeldingene såpass alarmerende at de vurderte å starte etterforskning. Det er den letteste sak i ettertid å mene at det burde de gjort. Men i fjor var Økokrim nedlesset av saker. Av kapasitetsgrunner hadde de ingen mulighet til å etterforske flere saker. T5PC så ikke ille nok ut på den tiden.

I går sa Økokrimsjef Einar Høgetveit, som var sykemeldt i fjor, til Dagens Næringsliv at han ikke ser noe poeng i å finne ut hvorfor fjorårets hvitvaskingsmelding havnet «i skuffen». Han vil heller bruke tid og krefter på å etterforske T5PC-saken.

Vi forstår Høgetveit, men han uttaler seg såpass umusikalsk at det måtte bli reaksjoner på det. Spesialrådgiver Eva Joly reagerer på at Høgetveit ikke vil finne ut hvorfor hvitvaskingsmeldingene ble lagt til side. Og Carl I Hagen finner en ny anledning til å slå på stortromma:
– Det er helt åpenbart en enorm svikt. Her skulle man reagert med en gang. Derfor reagerer jeg på denne lettvinte måten å ta imot hvitvaskingsmeldinger på, og at man ikke er intererssert i å avdekke en sånn svikt i rutinene. Jeg regner med at bankene vil reagere sterkt når de får vite at den meldeplikten som er innført egentlig ikke betyr noen ting, fordi det tas ikke alvorlig og følges ikke opp, sier Hagen og frykter at hele systemet om hvitvaskingsmeldinger kommer i vanry.

Vi tror ikke dette handler om mangel på rutiner. Det virker nesten som om Hagen tror de surrer med fakser og glemmer hvor de gjør av brev. Dette handler primært om kapasitet. Økokrim har flere ganger klaget over at de ikke får de ressurser de mener de trenger for å gjøre det som forventes av dem i kampen mot økonomisk kriminalitet. Da må det prioriteres. Det gjorde Økokrim i 2003.

Einar Høgetveit var for rask til å legge fortiden bak seg. Han må ta ballen som Joly og Hagen nå kaster til ham. Vi snakker ikke her en granskningskommisjon. Det må holde at Høgetveit undersøker hva som skjedde og gir sin vurdering av det. Høgetveit gjør lurt i å ringe justisminister Einar Dørum i dag og si at han skal sende et brev like over nyttår der han gjør rede for Økokrims befatning med T5PC saken. Det aner oss at Økokrim har tatt for lett på denne saken. Og forklaringen er antagelig at de ikke hadde kapasitet til å gjøre det de gjerne skulle ha gjort.