Ikke start heksejakt

LEDER: Det er alt for tidlig å stille spørsmål ved om Jan Petersen kan fortsette som utenriksminister, men justisminister Odd Einar Dørum bør innkalle Ingelin Killengreen og Arne Huuse på teppet i dag for å rydde opp i det som skjer i politikulissene, skriver redaktør Magne Lerø.

Flere av avisene spekulerer i dag på om den kritikken som er rettet mot regjeringen, og myndighetens innsats i forbindelse med flomkatastrofen, kan føre til at utenriksminister Jan Petersen må trekke seg. Selvsagt kan vi i ettertid peke på at mye burde vært gjort annerledes. I etterpåklokskapens lys er det lett å mene mye og sterkt. Men det er altfor tidlig å starte diskusjonen om katastrofehåndteringen bør få politiske konsekvenser. Vi trenger ikke starte noen heksejakt på politisk ansvar nå. Først må vi få vite betydelig mer om hva som faktisk skjedde, hva som ble gjort og begrunnelsen for de prioriteringer som ble foretatt. Utenriksdepartementet har fått kritikk for at beredskapen var for dårlig, kriseplaner manglet, at man reagerte for sent og at man ikke var på de riktige stedene til rett tid. Den samme kritikken rammer stort sett myndighetene i andre europeiske land. I Sverige ble det operert med lister på over 3000 savnede, og statsminister Göran Persson uttalte seg på en måte som gjorde at mange antok at langt over 1000 svenske statsborgere hadde mistet livet i flommen. Både i Sverige og Danmark ble listene over savnede betydelig redusert da politiet overtok ansvaret og etter at de ble offentliggjort.

Etter vår menig er det mindre grunn til kritisere Utenriksdepartementet listeføring enn at over halvpartene av de politiet offentliggjorde som savnede viste seg å være i god behold. Politiet burde ha foretatt langt grundigere undersøkelser før listene ble frigitt. De kunne bedt om noen timer mer og satt inn betydelig flere til å sjekke om listene var korrekte. Både statsråder og politidirektør Ingelin Killengreen sa på forhånd at listen som skulle offentliggjøres skulle være i samsvar med politiets krav til registrering av savnede.

Både VG, Dagsavisen og Dagbladet skriver i dag at noen av de problemene som har oppstått rundt listeføringen skyldes at Ingelin Killengreen og Kripos-sjef Arne Huuse ikke samarbeider. Det hevdes at det er en isfront mellom dem og at det foregår en bitter maktkamp i kulissene etter flomkatastrofen.

Mandag sa Ingelin Killengreen at grunnen til at listen over savnede som politiet offentliggjorde ikke var riktig, skyldtes dataproblemer. Hun sa også at verken hun eller justisminister Odd Einar Dørum var klar over disse problemene da listen ble offentliggjort. Dette avviser Arne Huuse i en samtale med VG. Overfor VG fastholder Killengreen at hun fikk melding om at dataproblemer var årsaken.

Slik kan vi ikke ha det. Toppsjefene i politiet må klare å kommunisere seg i mellom. Denne slags misforståelser skal ikke oppstå.

I dag bør justisminister Odd Einar Dørum innkalle Killengreen og Huuse på teppet. Vi kan ikke akseptere at de to toppsjefene beskylder hverandre i mediene for ikke å gi riktig informasjon til det norske folk i en så viktig sak.