Lynraskt i Finansdepartement

LEDER: Vi gratulerer Finansdepartementet med norgesrekord i rask saksbehandling og med en konklusjon som vil gi mer penger til de som er rammet av flomkatastrofen, skriver redaktør Magne Lerø.

Finansdepartementet har satt norgesrekord i saksbehandlingstid knyttet til momsfritak, melder Mediebedriftenes Landsforforening (MBL). Bakgrunnen er at mange medier har ønsker å tilby gratis annonser for innsamling til hjelpearbeidet knyttet til flomkatastrofen. Men gratisannonser utløser momsplikt. Om avisene gir fra seg fortjenesten, vil staten ha sitt. Slik er reglene.  MBL bestemte seg imidlertid for å undersøke med skattemyndighetene om gratisannonser for hjelpeorganisasjoner i forbindelse med katastrofen i Asia kunna unntas fra denne bestemmelsen.

Vi var skeptisk til om Finansdepartementet ville fravike reglene. Her sitter en stor flokk dyktige saksbehandlere og prinsipielle byråkrater som er eksperter å tenke i konsekvenser og hva slags utglidning som kan skje dersom ikke bestemmelser håndheves strengt i alle situasjoner. Men også i Finansdepartementet kan man snu seg rundt og handle slik folk flest synes er rett og rimelig. Flomkatastrofen er spesiell. Aldri tidligere har det norske folk vist slik giverglede. Finansdepartementet kvitterer med å droppe momsen slik at det blir fritt fram for en ubyråkratisk gratisannonsering. Slik lyder det glade budskap tørt og presist fra departementet:

«Departementet gir med hjemmel i merverdiavgiftslovens § 70 et fritak fra plikten til å betale uttaksmerverdiavgift i de tilfeller det ytes gratistjenester til en frivillig organisasjon som ledd i en innsamlingsaksjon i forbindelse med flomkatastrofen.»

Og selvsagt melder spørsmålet seg: er innsamling til flomkatastrofen prinsipielt forskjellig fra innsamlinger i forbindelse med andre katastrofer eller til humanitære formål? Det er det selvsagt ikke. Nå kan det hende at finansminister Per Kristian Foss sier at det må være mulig å ha en regel, men i helt spesiell situasjoner gjøre unntak. Det får vi i tilfelle akseptere. Men Mediebedriftenes Landsforening varsler at de vurderer å forfølge saken med sikte på å få et generelt fritak for slike gratisannonser. Det er bare å ønske lykke til.

Regjeringen ønsker å stimulere til økt giverglede ved å øke skattefridraget for gaver til humanitære organisasjoner. Finansminister Per Kristian Foss kan følge opp med å innføre momsfritak for gratisannonser for innsamlingsaksjoner. Men uansett: Finansdepartementet skal ha honnør for rask saksbehandling og goder konklusjoner.