Mer grums i dagligvarehandelen

LEDER: Hvis ikke de store dagkligvarekjedene rask rydder opp selv, vil moderniseringsminister Morten Meyer tvinge de til å åpne opp for mindre aktører uten at de må betale skyhøy inngangsbillett, skriver redaktør Magne Lerø.

– Vi førte leverandørene bak lyset. Vi lovte ting vi visste vi ikke kunne holde. Vi solgte plasser i butikkene vi visste vi ikke hadde. Jeg føler at jeg har jobbet i en mafialiknende kultur. Vi skydde ikke noen midler. Vi visste at vi presset leverandører til å betale i overkant av hva de kunne. Vi tynte dem for millioner til tross for at vi var klar over at de måtte legge ned avdelinger og arbeidsplasser. Var ikke leverandørene villig til å være med på kjøret, var det på hodet ut. Målsettingen var utelukkende å få inn penger til Johannson-familien.

Det er Steinar Kristiansen, tidligere toppsjef i Norgesgruppen som på denne måten offentliggjør skriftemålet sitt til Dagens Næringsliv. Han forteller også om spandering og gaver i voldsomme mengder. Leverandører betalte også for sex. Han sier han selv har ventet utenfor horehus.

Kristiansen fikk sparken i Norgesgruppen. Selv sier han det var fordi han begynte å stille spørsmål ved bonussystemet på vegne av kjøpmenn innen gruppen. Norgesgruppen mente Kristiansen hadde utnyttet systemet til å oppnå private fordeler. De har nå engasjert advokat Kyrre Eggen som er ekspert på medierett for å kommentere saken. Han hevder at det er uaktsomt å slippe Kristiansen til i mediene.

Det er ikke godt å vite om vi skal tro på alt Kristiansen sier eller om vi må ta noe med en klype salt. Han kan ha et motiv for å sverte Norgesgruppen, men det han sier føyer seg jo inn i rekken av det andre har fortalt om hva som skjer i kulissene i bransjen. Når advokat Kyrre Bakken får tenkt seg godt om, kan han umulig mene at mediene ikke skal snakke med personer som har hatt en konflikt med arbeidsgiver.

Ledelsen i alle dagligvarekjedene sier de ikke har noe å skjule. Myndighetene er velkommen til undersøke hva som helst. Det akter de tydeligvis å gjøre. I dag blir det avklart hvem som skal gjøre hva.

180 butikker innen Norgesgruppen har også bestemt seg for å få full oversikt over pengestrømmen fra leverandørene. I går ble kamporganisasjonen Kjøpmennenes Fellesskap stiftet i Sandefjord. Det kan komme til å gå hett for seg når sjefen i Norgesgruppen, Sverre Leiro, skal forhandle med sine egne om innsyn og vurdere hva som er rimelig.

Moderniseringsminister Morten Meyer skjerper også tonen mot matkjedene. I går skrev han brev til Konkurransetilsynet der han varsler at han kan komme til å benytte paragraf 14 i den nye konkurranseloven. Den gir departementet mulighet til å gripe inn med en forskrift mot vilkår, avtaler eller handlinger som er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål.

Når kjedene forlanger store bonuser for i det hele tatt å få tatt inn varer, fungerer det som en sperre for mindre leverandører. Politikerne ønsker å legge forholden til rette for at flere vil prøve seg som matvareprodusenter. Da må vare god tilgang til markedet for at nye produkter skal gis en mulighet.

Selv om forholdet mellom kjede og leverandør beskrives som konfliktfylt, kan de også ha sammenfallende interesser i å holde nye produkter ute. I praksis betaler de store leverandørene for at kjedene skal bygge hindringer mot nye aktører. Det kreves både kreativitet og dristighet fra Morten Meyers side for å tvinge fram muligheter for at nye aktører skal få innpass i dagligvarehandelen.

Som næringsminister snakket Ansgar Gabrielsen om at han ikke hadde noe i verktøykassen sin han kunne bruke. Det er bra å ha en moderniseringsminister som synes han har verktøy nok og som ivrer for å få brukt dem. Det kan bli ryddet kraftig opp innen dagligvarebransjen.