Tabbe og tilgivelse for Jebsen

LEDER: Finn Jebsen har gjort en tabbe og fått en ripe i lakken. En og annen leder har noe å lære av Finn Jebsen om hvordan man legger seg flat, ikke forsvare seg og får lagt saken bak seg, skriver redaktør Magne Lerø.

– Vi har gjort en tabbe i denne saken. Vi var på hælene i dette. Det er å beklage. Det er mitt ansvar, og det var dumt.

Det er ikke ofte vi hører noen av våre mest profilerte toppsjefer komme med denne typen selvkritikk. Men slik valgte Orkla-sjefen Finn Jebsen å ordlegge seg da Dagens Næringsliv endelig fikk en kommentar fra ham. Bakgrunnen er at Orkla har kjøpt over 50 prosent av aksjene i Elkem og har lagt inn bud på å kjøpe resten av selskapet. Orklas bedriftsforsamling godkjente budet torsdag. Dagen etter sendte styret i Elkems datterselskap ut en pressemelding om at Orklas bud på Elkem også utløste tilbudsplikt på Sapa. Dette kom som julekvelden på kjerringa for Finn Jebsen. Han ble gjort kjent med problemstillingen torsdag morgen, umiddelbart før bedriftsforsamlingen. Jebsen ble orientert om problemstillingen, ikke om at Orkla faktisk hadde en tilbudsplikt. Han valgte derfor å kjøre bedriftsforsamlingen som planlagt.

Jebsen kunne valgt å avlyse bedriftsforsamlingen eller å informere bedriftsforsamlingen om det han da visste. Men å gi denne typen informasjon om en sak som styret ikke har behandlet eller som administrerende direktør ikke har fått satt seg inn i, ville blitt galt.

Jebsen gjorde rett i ikke å avlyse bedriftsforsamlingen, men han var for sen med i ettertid å orientere for eksempel bedriftsforsamlingens formann, Harald Arnkværn, om den mer omfattende tilbudsplikten.

Orklas kultur er preget av grundighet og analyser når det gjelder investeringer. Finn Jebsen er ryddigheten selv og tar ikke mye på sparket. Men i denne saken har Orklas store stall av advokater, analytikere og rådgivere ikke gjort jobben sin. Det er den største tabben.

Finn Jebsen har forklart og beklaget overfor styreleder Johan Fr. Odfjell. Forklaringen er godtatt og saken får ikke noe etterspill i forhold til Jebsen. Styret aksepterer at det er gjort en tabbe. Saken skulle nå være ute av verden. Orkla har lagt 1,8 milliarder til på bordet og kan nå bli 100 prosent eier også av Sapa. Det ser ut til å være en grei investering, og Orkla har en stor pengebinge.

Det var tendenser til at noen forsøkte å gjøre dette til en «typisk Orklasak», men henvisning til at tidligere konsernsjef Jens P. Heyerdahl opptrådte egenrådig i forhold til eiere og styre. Men dette er et sidespor. Jebsen har gitt en troverdig forklaring. Det er ingen ting som tyder på at Jebsen ikke gir styret den informasjon de tenger for å gjøre sin jobb.

Denne saken er blitt en ripe i lakken for Finn Jebsen. Men det kan han leve med. Han har lagt seg flat og ikke forsøkt å forsvare seg. En og annen leder har noe å lære av Finn Jebsen om hvordan man skal takle denne typen kriser. Finn Jebsen fortsetter i Orkla med en tabbekvote han har brukt lite av, tross alt.