Ny krig i Orkla

LEDER: Hvis Stein Erik Hagen får med seg Orkla-styret på å kvitte seg med Finn Jebsen, bør styreformann Johan Fr. Odfjell trekke seg. Han har offentlig tilgitt Jebsen, gitt ham tillit og satt strek for saken. Han kan ikke som styreformann opptre som værhane, skriver redaktør Magne Lerø.

Orkla kan ikke ha en styreformann som sier én ting den ene dagen og det stikk motsatte noen dager senere, og det om noe av det meste vesentlige en styreformann kan uttale seg om, nemlig om styret har tillit til sin administrerende direktør. Tirsdag sa Johan Fr. Odfjell at Finn Jebsen hadde gjort en grov tabbe, men at den var tilgivelig. Han sa videre at han hadde forståelse for at Jebsen ikke hadde orientert bedriftsforsamlingen om at han få timer før møtet hadde fått informasjon om at budet på Elkem også ville utløse budplikt på datterselskapet Sapa.

Johan Fr. Odfjell hadde selvsagt ikke på egen hånd bestemt at styret fortsatt hadde tillit til Jebsen. Han hadde snakket med flere styremedlemmer, men sa ikke med hvem. En han ikke hadde snakket med, var Stein Hagen som eier ca 10 prosent av selskapet. Torsdag hadde Orkla et ekstraordinært styremøte der flere medlemmer deltok på telefonen, blant annet Stein Erik Hagen. I dag skriver Dagens Næringsliv at flertallet i styret ønsker å gi Finn Jebsen sparken. Det blir nytt styremøte denne uken.

DN har de siste årene skrevet mange saker der motstanderne av Jens P. Heyerdahl og Finn Jebsen har vært kilder. Det er ikke alltid DN treffer med sin enkildejournalistikk. Så det er ikke sikkert det er flertall for å kaste Jebsen.

Hvis styret har ombestemt seg og gått bort fra det styreformannen har sagt, handler det ikke om Jebsens handling i den konkrete saken, men at våpenhvilen i Orkla er brutt. Stein Erik Hagen har løsnet skudd med det mål å felle Jebsen. Med ny ledelse i Orkla, kan også selskapet komme til å endre kurs.

Vi kan ikke se at Jebsen har foretatt seg noe som tilsier at han skal få sparken. En leder må kunne gjøre en tabbe. Tabben her er at Jebsens rådgivere og underordnede ikke har gjort jobben sin. Da kan man selvsagt kreve at øverste leder må ta ansvaret. Det har da også Jebsen gjort. Han har lagt seg flat og beklaget. Det burde holde. At Orkla også legger inn bud på Sapa, har ikke påført eierne noe tapt og det har ikke skadet selskapet. På denne bakgrunn konkluderte Johan Fr. Odfjell med at dette var en tabbe, men tilgivelig.

Dersom Stein Erik Hagen-fløyen i Orkla vil benytte denne saken for å bli kvitt Finn Jebsen, har de muligheter for å vinne fram. Et styre som er delt på midten med hensyn til om de har tillit til administrerende direktør eller ikke, er ingen god situasjon.

Må Jebsen gå, bør Johan Fr. Odfjell gå med ham. En styreleder skal ha en selvstendig mening om han har tillit til daglig leder. Odfjell har tillit til Jebsen. Det har han sagt etter å ha blitt kjent med alle sider ved saken. Det bør han stå for og ikke opptre som værhane i det som er kjernen i det ansvaret han har.