Rå makt i Orkla

Styreleder Johan Fr. Odfjell glemte et øyeblikk at det er rå makt som gjelder i Orkla. Det er temmelig klønete styrearbeid vi er vitne til når Odfjell sier «ingen begrunnelse» for hvorfor Finn Jebsen ble sparket og styremedlem Stein Erik Hagen på eget initiativ tømmer seg i Aftenposten dagen etter, skriver redaktør Magne Lerø.

At flertallet i styret i Orkla til slutt fikk en anledning til å bli kvitt konsernsjef Finn Jebsen, er egentlig ikke overraskende, og i alle fall ikke for Jebsen selv. Men det er sjelden vi ser et styre i en stor bedrift avsette en daglig leder på en så klønete måte. Finn Jebsen gjør en tabbe og legger seg flat. Styreleder Johan Fr. Odfjell sier, etter å ha konsultert noen styrmedlemmer, at tabben er meget alvorlig, men at den er tilgivelig og at Jebsen kan fortsette som konsernsjef. To dager etter melder mediene at et flertall i styret vil kaste Jebsen. Fire dager etter samles styret og gjør det klart at de ikke har tillit til Jebsen. Det innkalles til en pressekonferanse hvor Jebsen får de obligatoriske takkens ord for god innsats og styreleder Odfjell nøyer seg med å si at etter en helhetsvurdering er styret kommet til at Orkla ikke lenger er tjent med Jebsen som konsernsjef. Han gir ingen begrunnelse for styrets mistillit, bare at det er et samlet styre som står bak. Selv stemte han det stikk motsatte for får dager siden.

Styremedlem Stein Erik Hagen, som er nest største eier i selskapet, forteller til Aftenposten i dag hvorfor Odfjell ble sparket. «Synkende tillit», dårlig harmoni mellom styret og administrasjonen, manglende respekt for styret, at ikke bedriftsforsamlingen ble utsatt da Jebsen fikk informasjon om budplikt på Sapa, for sen med å informere styret om saken og Carlsbergsaken – som betegnes som en giftpille mot Christen Sveaas – oppgir Hagen som grunn.

Har styret bestemt seg for at det er Hagen som skal være styrets talsmann og tømme seg for offentlig for frustrasjon over Jebsen? Er det Hagens 9,9 prosents eierskap som tilsier at han trer inn i styreformannens rolle?

Stein Erik Hagen signaliserer på denne måten at han vil sitte i førersetet i Orkla. Johan Fr. Odfjell opptrer som værhane og må fronte beslutninger han selv er uenig i. En styrleder som vingler slik i sin offentlige fremtreden, er ikke Orkla tjent med. Det er forståelig at de ansatte mener styrlederen bør skiftes ut. Det er naturlig av flere grunner.

Vi har merket oss at administrerende direktør, Runde Selmer i Folketrygdfondet, som er største eier i Orkla, gir utrykk for at de er kritiske til styrets håndtering av Jebsens avgang. Det vil ikke overraske oss om Svein Aaser i DnB Nor, som også har en betydelig eierpost, mener det samme. Vi tviler på om de andre store eierne vil la Stein Erik Hagen posisjonere seg som Orklas sterke mann og dominere styret.

Stein Erik Hagen sier han ikke vil endre strategi for Orkla og selge deler av virksomheten. Å si noe annet i en slik situasjon, ville vært uansvarlig. Det kan godt være over tid at Hagen ser seg tjent med at Orkla selger deler av sin virksomhet, og at han vil kjøpe seg opp i den delen som blir igjen. Men vi tviler på om de andre store eierne ønsker en slik utvikling. Kursen på Orkla-aksjer har steget. Det skyldes ikke at markedet regner med at en ny konsernsjef vil levere bedre resultater enn Finn Jebsen, men at markedet mener det nå er større sjanser for at deler av virksomheten selges og at underliggende verdier blir realisert.

Kursutviklingen for Orkla har vært positiv under Finn Jebsens ledelse. De økonomiske resultatene har vært gode. Styrelederen har sagt at tabben i forbindelse med budet på Elkem ikke var nok til å felle ham som konsernsjef. Men da glemte han at det er rå makt som rår i Orkla. Når et styre vil bruke rå makt, må enhver konsernsjef gi tapt.

Det er styrets privilegium og ansvar å sørge for at et selskap til enhver tid har en daglige leder som innfrir krav og forventninger. Her gjelder ikke arbeidsmiljølovens krav om en saklig begrunnelse for en oppsigelse. Der makta rår gjelder heller ikke rett og rimelighet. Det vet Finn Jebsen. Det er surt, men han aksepterer det uten å protestere. Han er profesjonell til fingerspissene også når det gjelder sin egen avgang.