Polsjef på gyngende grunn

LEDER: Knut Grøholt har neppe brutt Vinmonopolets regler, men det ligger an til straffeskatt for å ha deltatt på smøreturer med kona. Med svekket autoritet sitter han nok mindre trygt som polsjef, skriver redaktør Magne Lerø.

Vinmonopolets administrerende direktør, Knut Grøholt, gjorde alt riktig da det ble framsatt påstander om at ti–tolv lokale polsjefer hadde latt seg smøre av vinimportøren Ekjord. Han tok fatt i saken med det største alvor, suspenderte de aktuelle regelbryterne, opprettet en «anonym smøretelefon» og satte i gang en omfattende granskning. I går havnet han selv i klisteret.

Knut Grøholt har selv deltatt sammen med kona på smøretur til OL i Sidney og VM i friidrett i Aten. Telenor og Bravida har betalt. Han innhentet ikke godkjennelse fra styreleder, og turene er ikke innberettet til ligningsmyndighetene. I en pressmelding fra Vinmonopolet heter det at Telenor og Bravida betalte regningen for Grøholt. Pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor sier det er vanlig at man sender en faktura til de som deltar på slike turer og at Telenor bare betaler «en middag eller to» Han kan imidlertid ikke si om det ble gjort et unntak for Grøholt.

Det gikk raskt politikk i saken. Frp mener Grøholt bør suspenderes på lik linje med de andre som anklages for regelbrudd. Ivar Kristiansen, sentral næringspolitiker fra Høyre, ba i går arbeids- og administrasjonsminister Dagfinn Høybråten om å sørge for at Grøholt fratrer midlertidig. Høybråten sier til VG at han ikke vil gripe inn og har tillit til at styret i Vinmonopolet håndterer saken tilfredsstillende.

I dag ble styret i Vinmonopolet innkalt til telefonmøte om saken. Styreleder Harald Arnkværn mener man først må finne fakta før man tar stilling til hva som skal gjøres. De ansatte mener samme regler bør gjelde for alle, og at Grøholt bør fratre så lenge det hersker tvil om han har foretatt seg noe i strid med reglene.

Knut Grøholt sier at Vinmonopolet regler kun forbyr smøring fra leverandører av varer som Vinmonopolet har monopol på å selge og at hans turer med Bravida og Telenor ikke faller inn under reglene. Det synes som om styreleder Harald Arnkværn mener det samme.

Knut Grøholt sier det ikke vil være bra for Vinmonopolet om han trekker seg tilbake nå. Han angrer ikke på turene, men innser at han burde ha bedt om godkjennelse fra styreleder og sjekket om turen burde vært lønnsinnberettet. Han deltok på turene fordi det ga muligheten for å treffe andre næringsslivstopper, få en orientering om Bravida og besøke de olympiske leker

– Den tanken slo meg at noen kunne beskrive dette som smøreturer, men jeg mente det ikke var det og står for det, sir Grøholt.

Selvsagt er dette en smøretur. Telenor og Bravida spanderer ikke 100 000 kroner på ham om det ikke er for å oppnå noe. Grøholt forsøker også å gjøre et poeng at han representerte arbeidsgiverforeningen Navo i første rekke. Det holder ikke. Der sitter han også som representant for Vinmonopolet.

Det virker ikke som om Grøholts turer rammes av Vinmonopolets regler, men alt tyder på at dette skulle vært innraportert til ligningsmyndighetene. Han må regne med straffeskatt og en stygg ripe i lakken. Men det er ingen grunn til å gi Grøholt sparken på grunn av denne saken, isolert sett.

Ifølge VG skal 40 ansatte være i søkelyset for regelbrudd. Dette kan bli et større problem for Grøholt. Han framstår som sjef med svakket autoritet etter sine egen smøreturer, og det kan bli mye uro internt og eksternt som også vil ramme Grøholt. Det kan fort reises krav om at det trengs nye koster for å vaske rent i Vinmonopolet. Knut Grøholt sitter ikke trygt i sjefsstolen.