Skogsholm tar styringen

LEDER: Torild Skogsholm måtte be Per-Arne Skogstad gå for ikke å bli fanget inn i hans flytteskepsis. Slik må det gå når det stilles spørsmål om en etatsjef gjør det han kan for å iverkstte selv tvilsomme vedtak som Stortinget har fattet, skriver redaktør Magne Lerø.

Dersom en leder i det offentlige mistenkes for å vanskeliggjøre iverksettelsen av vedtak som de folkevalgte har fattet, ligger han tynt an. Er det noe Stortinget, fylkesting og kommunestyrer er opptatt av, så er det at det skal bli som de har bestemt, såfremt det ikke viser seg å være klin umulig å gjennomføre det.

Om Per-Arne Skogstad mener det er klin umulig å flytte Luftfartstilsynet til Bodø, vet vi ikke. Det virker i alle fall slik. Han var motstander av flyttingen før Stortinget fattet vedtaket, og han er blitt beskyldt for en uakseptabel halvhjertethet når det gjelder å iverksette flyttingen. For et par uker siden tok han til orde for en delt løsning mellom Bodø og Oslo. Men det er ikke det Stortinget har vedtatt.

Samferdselsminister Torild Skogsholm måtte for alvor ta fatt i Luftfartsverkets flytteproblem før jul. Hun og hennes rådgivere konkluderer med at det er vanskelig, men ikke umulig, å gjennomføre flyttingen. En motvillig Skogstad som bare så problemene, som ikke selv klargjorde at han ville flytte og som etter hvert ble stående som et symbol på den sterke flyttemotstanden blant de ansatte, ble etter hvert en bremsekloss for at Skogsholm kunne få gjennomført det Stortinget har bedt henne om. Hun kunne ikke la seg fange av Skogstads flyttefrustrasjoner.

Skogstad måtte ut. Han har ikke gått frivillig. Da hadde han ikke fått med seg to årslønner og lønn i oppsigelsestiden.

Skogstad har hatt solid faglig støtte for sin flyttemotstand før Stortinget bestemte seg, og for sin tvil om forsvarligheten i å gjennomføre flyttingen i ettertid. Det er ikke godt å vite om det er Stortinget eller Skogstad som har rett.

Vedtaket om flytting til Bodø var galt. Vi tviler på om det er mange nok med den nødvendige flysikkerhetsmessige kompetanse som vil bosette seg i Bodø. Det kan ikke være noen slingringsmonn med hensyn til kompetanse når det gjelder flysikkerhet. Men Torild Skogsholms beslutning om å avsette Skogstad, er rett. Har Stortinget først fattet et vedtak, må alt gjøres for at det kan iverksettes. Skogstad har ikke levd opp til det man kan forvente av en etatsjef. Han får nå sitte og filosofere over om han har spilt sine kort for dårlig. Antagelig var feilen at han begynte for tidlig å snakke om at det kunne bli umulig å gjennomføre Stortingets vedtak. Han burde ha gått flere runder med stillingsutlysninger og heller bedt om lenger tid for gjennomføring istedenfor å snakke høyt om sin egen tvil. Han burde latt andre stille spørsmål om Stortingets vedtak og lagt større vekt på at ingen kunne beskylde ham for ikke lojalt å gjennomføre Stortingets vedtak.

Nå får vi se om den nye midlertidige sjefen for Luftfarttilsynet, Otto Lagarhus, klarer å gjøre det bedre enn Skogstad, Han sier i alle fall at han tror det er mulig å få gjennomført flyttingen og har fått ni måneder på seg. Han begynner i motbakke. 21 prosent av de ansatte har sagt opp stillingene sine. I går varslet tre nye at de ville slutte, og det forvents at det kommer flere oppsigelser. Og det er bare 16 medarbeidere på plass i Bodø.Torild Skogsholm har tatt grep og vist Stortinget at hun tar styringen med å iverksette Stortingets vedtak. Og det er slett ikke sikkert de blir hun som sitter med problemet dersom heller ikke Otto Lagerhus får fart på flyttestrømmen av flysikkerhetseksperter til Bodø.