Sjefen i Redningsselskapet i havsnød

LEDER: Det er tankevekkende at eks-polfarer Monica Kristensen Solås sier at hennes bilde av den modere leder er hundekjøreren. Når en leser dommen fra Asker og Bærum Tingsrett får en inntrykk av at hun ser på flere av sine medarbeidere som trekkdyr hun kan koble av etter eget forgodtbefinnende, skriver redaktør Magne Lerø.

I høst ble regionleder i Redningsselskapet i Nord-Norge, Arild Braathen, oppsagt sammen med tre andre som følge av omorganisering på regionsplan i Redningsselskapet. De hevder oppsigelsene er usaklige, og saken kommer opp for retten til våren. 6 januar ble imidlertid Braathen avskjediget fra sin stilling med øyeblikkelig virkning av generalsekretær Monica Kristensen Solås. Nå er Braathen tilbake på jobb etter at Asker og Bærum tingrett har gitt ham medhold i begjæringen om gjeninntredelse i stillingen fordi det ikke er grunnlag for beskyldningene om underslag av til sammen drøyt 100 000 kroner.

«Når det gjelder saksbehandlingen kan det synes som om arbeidsgiver ikke har foretatt den konkrete vurderingen av saken som må kreves, før en arbeidsgiver kan gå til det svært alvorlige skritt å avskjedige en arbeidstaker», heter det i kjennelsen. Når det gjelder selve grunnlaget for avskjedigelsen: beskyldningene om underslag, skriver retten følgende: «Det må kunne stille spørsmål ved de kontrollrutiner som har vært både i Redningsselskapet sentralt og ved regionkontoret i Tromsø spesielt. Det synes også å kunne stilles spørsmål ved om Braathen har oppfylt sitt ansvar som leder av regionkontoret ved å sørge for tilfredsstillende rutiner. Retten kan imidlertid ikke, slik saken står i dag, se at det er sannsynliggjort at det er grunnlag for betegnelser som underslag eller økonomiske misligheter.»

Dette er stryk i saksbehandling, og ledelse av siste sort. Skal en gå til avskjedigelse av en medarbeider, må en sørge for at medarbeideren i det minst gis anledning til å forklare seg skikkelig. Vi forstår godt at Braathens advokat vil vurdere om Redningsselskapet skal stilles strafferettslig ansvarlig for politianmeldelsen av Arild Braathen.

– Jeg anser dette for å være på grensen til falsk anmeldelse. Beløpet han beskyldes for å ha underslått er i anmeldelsen også redusert til 60 000 kroner, mens sentralstyret har forsøkt å gi inntrykk av at saken har større dimensjoner enn det som er kjent fra før, sier Nicolai Norman til Nordlys.

Distriktsstyrene i Troms og Finnmark har gitt sin fulle støtte til Arild Braathen, og bedt generalsekretær Monica Kristensen Solås om å trekke seg. Lederen i regionsstyret i Troms, Jorunn Nilsen, sier hun har gått igjennom alle bilag og konkluderer med at Braathen har gjort en fantastisk jobb for selskapet i mange år.

Monica Kristensen Solås sier hun har vurdert saken og handler på råd både fra revisor og advokat. Hvis hun omgir seg med slike rådgivere, kan mye gå galt framover. Det ligger flere arbeidsrettssaker og venter på Kristensen Solås. Redningsselskapet har anket avskjedssaken.

Monica Kristensen Solås har vært generalsekretær i redningsselskapet i vel et år. Flere medier har skrevet om høyt konfliktnivå, stor misnøye og frustrasjon innad. Representanter for de tillitsvalgte sier de ikke har tillit til henne. Men hun har støtte i styret og blant grupper av ansatte. Monica Kristensen Solås avviser at det er noe galt med hennes lederstil.

Behandlingen av Arild Braathen tyder på at hun mangler både kompetanse og dømmekraft. Ut fra det vi har sett så langt, kan mye gå galt for Redningsselskapet med Monica Kristensen Solås ved roret. Daglig leder må klare å håndtere forholdet til personalet bedre enn det denne saken tyder på.

Ved å anke saken og ikke ta noen som helst kritikk, har hun gjort fallhøyden for seg selv temmelig stor. Ut fra det Monica Kristensen sier, står styret i Redningsselskapet bak de oppsigelser og den avskjeden hun har foretatt. Vi får da inderlig håpe at ikke hele styret i Redningsselskapet er på kant med norsk lov, slik denne saken tyder på.

Eks-polfarer Monica Kristensen Solås sa i et intervju med Ukeavisen Ledelse at hennes bilde av den moderen leder er hundekjøreren. Men når en leser dommen fra Asker og Bærum tingrett får en inntrykk av at hun ser på flere av sine medarbeidere som trekkdyr hun kan koble av etter eget forgodtbefinnende.