Sykehus satser på etikk

LEDER: På St. Olavs hospital går de til kamp mot smøring av leger, og setter fokus på det som skjer når effektivisering går på etikken løs. Det er bare å følge i deres spor, skriver redaktør Magne Lerø.

St. Olavs Hospital har satt etisk bevissthet høyt på dagsordenen. I tre år har de hatt gående et stort verdiprosjekt der en måler ansatte og ledelse i forhold til kjerneverdiene helhet, likeverd, respekt og medbestemmelse. Nå varsler administrerende direktør Roar Arntzen at legemiddelfirmaer som forsøker å smøre noen av sykehusets leger, vil bli politianmeldt.

Bakgrunnen for Arntzens utspill er at legemiddelfirmaet Astra-Zeneca tilbød leger 2000 kroner hver for å stille opp på et rådgivningsmøte.

– Dette er et forsøk på smøring og i strid med regleverket. Ingen av våre leger får delta på et slikt betalt arrangement, sier Arntzen til Dagens Næringsliv. Ledelsen i Astra-Zeneca legger seg flat.

– Dette er ikke et vanlig møte, men et arrangement der legene blir bedt om å gi oss råd. De gjør faktisk en jobb. Vi betaler leger som er konsulenter, holder foredrag eller utfører annet arbeid for oss. Men vi ser nå tydelig at dette møtet ikke var i henhold til den nye samarbeidsavtalen med Legeforeningen, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy.

Pål Kristian Roland, administrerende direktør i Legemiddelforeningen, sier de har gitt klar beskjed om at dette arrangementet er i strid med regelverket, men sier seg fornøyd med at Astra-Zeneca har innrømmet tabben og vil endre praksis.

Om dette var et forsøk fra Astra-Zeneca på å omgå regelverket, eller om det ikke helt har fått med seg hva det nye regleverket faktisk betyr, er ikke godt å si. Dette er i alle fall et eksempel på at det nytter å kjempe mot smørekulturen. Når Arntzen også truer med politianmeldelse hvis legemiddelfirmaene forsøker seg med fordekte smøringsframstøt, gjør nok dette inntrykk. Om det er et strafferettslig grunnlag for å slå ned på at en lege mottar 2000 kroner for å delta på et slikt møte, er heller tvilsomt. Men det er i strid med avtaler i bransjen og egne regler på St. Olavs hospital. Det er det avgjørende.

Men likeså viktig som markeringer mot smørekulturen, er det daglige arbeid for å fremme etiske holdninger innad i sykehuset.

– Vi lever verdiene våre bedre ut i praksis enn vi visste vi gjorde. Samtidig statsfester prosjektet sårbare områder som vi må gjøre noe med, sier prosjektleder Marie Aakre til Vårt Land. Arbeidsmiljøet er målt i 2003 og 2004. Aakre forteller at pleiepersonalet, som lenge har kjent seg presset av tempo og resultatkrav, har vist særlig stort engasjement i verdiprosjektet .

– Vi må styrke den moralske kompetansen hos lederne våre og ansatte som står i det markedspresset vi opplever i dag, der etiske dilemmaer blir tvunget nedover i systemet hos de som må velge, sier Aakre.

Det er verd å merke seg at Aakre trekker fram kravet om større effektivitet som det som skaper de mest alvorlige etiske dilemmaene i hverdagen. Hvis ansatte opplever at arbeidsgiver faktisk pålegger dem å gå på akkord med etikken for å nå de økonomiske krav, har vi et problem. Helseministeren bør merke seg den opplevelse ansatte har av situasjonen. Vi tror grensen for effektivisering i det enkelte sykehus er nådd. Men selvsagt er det mulig å legge ned noen sykehus og gi befolkningen lenger reisevei. Det kan en spare en del millioner på – og tape noen velgere på. Det er etisk betenkelig å presse fram mer effektivitet i sykehusavdelingene. Det er først om fremst et politisk problem å kreve at en større deler av befolkningen på Østlandet skal reise like langt for å komme på sykehus som de gjør andre steder i landet.