Tine-sjefer utgått på dato

LEDER: Når ledere for en bedrift i en alvorlig omdømmekrise opptrer som kommunikasjonsmessige kløner, må man belage seg på å forbli i grøfta, skriver redaktør Magne Lerø.

Tine opplever en alvorlig omdømmekrise, og tusenvis av kunder vender dem ryggen. Når man i en slik situasjon har en ledelse som opptrer som kommunikasjonsmessige kløner, blir man værende i grøfta.

Konserndirektør Ingrid Strøm-Olsen forlot i går sin stilling som salgs- og markedsdirektør. Strøm-Olsen skal ha deltatt i utarbeidelsen av tilbudet til Ica om 16 millioner i økt rabatt dersom Synnøve Finden ble sendt på dør. Konsernsjef Jan Ove Holmen har sagt at det var personer «nede i systemet» som hadde tatt initiativet og at han ikke kjente til dette.

Da Strøm Olsen trakk seg i går, var det nærliggende å tro at dette hadde sammenheng med denne saken. Men nei, det kan ikke kommunikasjonsdirektør Bjørg Bruset, styreformann Jostein Frøyland eller konsernsjef Jan Ove Holmen å si noe som helst om. Både Dagbladet, Nationen og Dagens Næringsliv har forsøkt å få noe fornuftig ut av de tre.

– Strøm-Olsen bestemte seg i helgen for å si opp. Hun har ønsket å gå av med en gang. Vi har ingen kommentar når det gjelder bakgrunnen for saken, sier Bjørg Bruset til Dagbladet. I en pressemelding som Tine sendte ut om saken, heter det at Tine siden i september i fjor har foretatt en gjennomgang av salgs- og markedsfunksjonen. Resultatet av dette er at de vil dele salgs- og markedsaktivitetene i to funksjoner. Ingrid Strøm-Olsens kombinerte stilling er altså blitt borte. De vil dermed ha oss til å tro at avgangen har sammenheng med en omorganisering. De svarer alle «ingen kommentar» på spørsmålet om Ingrid Strøm-Olsen er blitt bedt om å slutte.

Konkurransetilsynet er i gang med å granske Tines opptreden i forbindelse med forhandlinger med de store matvarekjedene. Det kan jo tenkes at ledelsen har forstått at de kan vente seg en skrape fra Konkurransetilsynet, og at de nå er begynt å rydde opp. Mens Jan Ove Holmen klamrer seg til sin direktørstol, virker det som om han vil rydde mest mulig i taushet.

Dagens Næringsliv forsøker å finne ut om Strøm-Olsen må slutte fordi det er hun som har påstått at det var ICA som ba om å få tilbud om økte rabatter dersom Tine ble eneleverandør. Dette har konsernsjef Holmen hardnakket påstått, men sist fredag måtte Tine legge seg flat og «beklage at Ica utilsiktet ble trukket inn i en debatt som setter spørsmålstegn ved Icas seriøsitet». Styreleder Jostein Frøyland sier at han ikke vil kommenter hvem som har snakket sant i denne saken.

– Vi er blitt enige med Ica om å legge denne saken død, sier Frøyland.

Men for kundene, offentligheten og politikerne er det ikke noe som er dødt når det gjelder Tine for tiden. Er det en konsulent, Ingrid Strøm-Olsen eller Jan Ove Holmen som framsatte tilbudet til Ica? Og var det Holmen selv som påsto at det var «Ica som begynte», eller fikk han denne versjonen fra en av sine underordnede? Tine har slukket noen branner, men det ulmer under overflaten. Konsernsjef Jan Holmen framstår som svekket, og styreformann Jostein Frøyland forsøker å gi inntrykk av at han har kontroll over situasjonen. Han vil at Holmen skal fortsette og regner med at bunnen er nådd. Det håper de nok. Tines salg har gått ned med 3–5 prosent de siste ukene. Synnøve Finden melder at de må ansette flere folk på grunn av sterk økning i etterspørselen.

Tine er febrilsk opptatt av å forsvare seg. De må komme på banen med atskillige porsjoner med besk selvkritikk for å vinne tilbake tapt tillit. Vi aksepterer at man kan gjøre feil, men det nytter ikke å hylle seg inn i taushet og halvkvede viser og håpe det går over. Den form for kommunikasjon som lederne i Tine bedriver, er gått ut på dato.