Valgerd-nei til P4+Kanal 24

LEDER: Det er forståelig at kulturminister Valgerd Svarstad Haugland setter foten ned for en sammenslåing av P4 og Kanal 24. Men siden det er markedet og ikke politikerne som avgjør om vi skal ha to kanaler, bør kulturministeren akseptere endringer i Kanal 24 som gjør at kanalen har mulighet til å leve videre, skriver redaktør Magne Lerø.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland setter foten ned for en sammenslåing av P4 og Kanal 24, melder Dagens Næringsliv. Det er forståelig. Det har vært bred politisk enighet om at vi skal ha to reklamefinansierte radiokanaler. Men det er markedet og ikke politikerne som avgjør om vi skal ha to kanaler som har forpliktet seg til å drive allmennradio. Ingen kan si noe om hvordan markedet for radioreklame utvikler seg, men alt tyder på at Kanal 24 ikke oppnår lønnsomhet i den perioden de har konsesjon for. Hvis eierne av Kanal 24 kaster kortene, sitter kulturministeren med et problem i fanget. Hun kan ikke regne med at det blir en kø av interessenter som vil melde seg når de kapitalsterke eierne som står bak Kanal 24 gir opp. I verste fall for Valgerd Svarstad Haugland, og i beste fall for P4, blir P4 alene igjen som reklamefinansiert riksdekkende radiokanal. For å hindre at dette skjer, må Valgerd Svarstad Haugland være villig til å lempe på konsesjonskravene og akseptere en annen eierstruktur i Kanal 24.

Det er Kåre Valebrokk i TV 2 og kulturministeren som nå sitter med nøklene for hva som skal skje. Det er lite tvilsomt at TV 2 vil satse på å kjøpe P4. Det blir dyrt, og mye tyder på at Kulturdepartementet har et juridisk grunnlag for å sette foten ned for det.

TV 2 kan selvsagt velge å gi opp radiosatsingene. Det vil være å bryte med den strategien de har lagt til grunn. TV 2 ønsker å være et mediehus som tilbyr sitt programinnhold gjennom reklamefinansiert tv, betalings-tv, internett og radio. Dette taler for at TV 2 kjøper seg opp til en styrende posisjon i Kanal 24. Da vil de kreve at programvirksomheten i Kanal 24 samkjøres med TV 2. Da er det ingen mening i at hovedkontoret ikke ligger hos TV 2 i Oslo. Det har heller ikke noen mening at Kanal 24 skal sende barneprogrammer grytidlig om morgenen med minimalt med lyttere, fordi de nå en gang lovet det i konsesjonssøknaden. Dette vil ikke markedet ha.

Valgerd Svarstad Haugland kan ikke forvente at eierne vil drive Kanal 24 videre uten at det tas grep som kan øke lønnsomheten.