Skyver Bondevik ut Frafjord Johnsen?

LEDER: Det kan selvsagt ikke aksepteres at Kjell Magne Bondevik, en mann i femtiårene, stenger veien for Hilde Frafjord Johnsen, en dyktig kvinne i førtiårene, fordi han selv vil ha en toppstilling i FN. Men vi tviler på om det er så enkelt som Dagbladet framstiller det i dag, skriver redaktør Magne Lerø.

Dersom Dagbladet har rett, er Kjell Magne Bondevik i ferd med å albue seg fram til en toppstiling i FN på bekostning av sin partifelle og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen.

– Norge har ikke lansert noen kandidat til stillingen som ny sjef for FN-organisasjonen UNDP, sier talskvinne i UD, Catrine Andersen, til avisen. Det er alt som foreligger av offisielle kommentarer, men Dagbladet mener å vite at Bondevik selv har tatt avgjørelsen om at Frafjord Johnsen ikke skal innstilles. I FN-systemet blir hun regnet som en høyst aktuell kandidat, men hun vil ikke komme noen vei om ikke Norge lanserer henne og jobber aktivt for henne i kulissene.

Kilder Dagbladet har snakket med, mener grunnen er at Kjell Magne Bondevik selv sikter mot en stilling i FN-systemet. Jan Egeland, Terje Rød-Larsen og Geir O. Pedersen jobber for tiden i sentrale stillinger i FN. Det går en grense for hvor mange stillinger lille Norge kan bekle. Det vil neppe være plass både til Hilde Frafjord Johnsen og Kjell Magne Bondevik.

Det er ikke godt å si om det er dekning for påstanden om at Kjell Magne Bondevik ikke vil fremme Frafjord Johnsens kandidatur fordi han vil ha toppjobb i FN selv. Vi har vanskelig for å tro det. Kjell Magne Bondevik kan ikke ha på seg at han, en mann i femtiårene, stiller seg i veien for en dyktig kvinne i førtiårene på denne måten. Dette liker Bondevik dårlig. Det bygger opp under påstanden om at han strekker seg lenger enn godt er for å være i fremskutte posisjoner. Det stemmer ikke, sier de som kjenne Bondevik. Det er imidlertid slik en del medier ynder å fremstille ham.

Både Kjell Magne Bondevik og Hilde Frafjord Johnsen er godt kvalifisert for toppjobber i FN. Det har vært såpass mye snakk om at Frafjord Johnsen er en aktuell kandidat til stillingen i UNPD, at det er overraskende å få vite at hun ikke blir foreslått av Norge. Forklaringen kan være at diplomatiet har sondert seg fram til at hun ikke er aktuell likevel. Da bør vi få vite det.

Hvis Frafjord Johnsen har muligheter for å få denne stillingen, bør Norge foreslå henne og jobbe for hennes kandidatur. En kan ikke droppe Frafjord Johnsen nå fordi det kan redusere Bondeviks muligheter senere.

Kjell Magne Bondevik kan ikke la denne saken bli stående uten å kommentere den. Han må svare på om det medfører riktighet at det er han som har tatt beslutningen om ikke å satse på Frafjord Johnsen. Og Jan Petersen bør gjøre det klart om Norge har fått informasjoner som tilsier at det ikke er riktig, slik mediene i flere uker har skrevet, at Frafjord Johnsen er en aktuell kandidat.