Redaktør pakker sammen

LEDER: Når en toppsjef offentlig sår tvil om det er noen fremtid for den virksomheten han leder, er det bare å pakke sammen. Derfor var det klokt av redaktør Tord Langmoen i Nationen å trekke seg som redaktør, skriver redaktør Magne Lerø.

I lengre tid har det vært et spent forhold mellom ansatte og ledere i Nationen og sjefredaktør Tord Langmoen. Han har også vært administrerende direktør i avisen og hatt stillingen som administrerende direktør i konsernselskapet Tun media, som eier Nationen og flere publikasjoner rettet inn mot norsk landbruk. De ansatte har klaget over at de har sett for lite til Langmoen. De har krevd en redaktør på heltid. I forrige uke fristilte Langmoen hele ledergruppen i avisen på syv personer. Han mente dette var nødvendig for å få en mer slagkraftig ledelse. Det trenger avisen dersom eierne skal investere 10 millioner for å snu den negative utviklingen både opplagsmessig og annonsemessig.

Styret vedtok å utsette beslutningen om å investere 10 millioner, med henvisning til den uavklarte situasjonen. Noen er i tvil om avisen har livets rett. Styrelederen var taus som en østers om vedtaket, men Tord Langmoen uttalte til Dagens Næringsliv at «han skjønte godt at både styret og eiere vurderer om dette er en organisasjon de vil satse på». Da nådde naturlignok bråket internt nye høyder.

I går varslet Tord Langmoen styreleder Grete Sjurgard at han trekker seg som redaktør. Det var hans eget valg. Sjurgard bekrefter at styret hadde tillit til Langmoen som sjefredaktør.

Tord Langmoens uttalelser var en provokasjon mot de ansatte. Han bidro også til å så tvil om framtiden for Nationen. Det slår tilbake på ham selv. Det er såpass tøft å være leder, ikke minst i Nationen som sliter med tilbakegang, at man må være hundre prosent dedikert for oppgaven og ikke så tvil om framtiden offentlig. Og man har nå en gang den staben man har. Og en stab blir sjelden bedre av offentlig kritikk. Da går de som regel i lås.

Men når det er sagt, kan det godt være at det er Tord Langmoen som har rett. Det finnes tusenvis av truede bedrifter med arbeidstakere med for liten omstillingsvilje. Og det finnes ledergrupper som ikke holder mål i lange baner rundt om.

Tord Langmoen mener tydeligvis at verken stab eller ledere holder mål i forhold til den utfordring Nationen står overfor.

Vanligvis ser en toppleder og et styre bedre tingenes tilstand enn de ansatte som kollektiv.

Nationen er i krise. De mistet nesten hver tredje annonsekrone i fjor og i januar i år har annonseinntektene ligger 36 prosent laver enn i fjor, ifølge Finansavisen. Nationen mister også lesere.

Vi tviler på om man er kommet særlig lenger med å finne løsningen for Nationen ved at Tord Langmoen går av. De ansatte er selvsagt fornøyd med at de har fått det som de ville. Det bør bli en kortvarig glede. Nå får de en sjefredaktør på heltid. Det aner oss at den som skal lede Nationen må ta grep som vil bli meget omstridte intent. Omstilling er gjerne omstridt.