Kollektiv lederuforstand

LEDER: Når 233 sjefer i Vinmonopolet i går sendte e-post om de ikke har tillit til Knut Grøholt og sier at vi må vente til mandag for å få begrunnelsen, har de tydeligvis ruset seg på uforstand. Denne typen kollektivt maktbruk for å ivareta egne interesser, må styret ta avstand fra, skriver redaktør Magne Lerø.

For en måned siden konkluderte et enstemmig styre i Vinmonopolet med å frikjenne Knut Grøholt fra påstandene om at han hadde latt seg smøre i strid med selskapets regler. Styret gjorde det klart at de hadde full tillit til ham. Juul Lyseggen, som er styreleder i Vinmonopolets Overordnede Forening (OFF), sitter også i Vinmonopolets styre og hadde altså for en måned siden full tillit til Grøholt. Onsdag hadde OFF møte og vedtok mistillit.

Verken Dagbladet eller VG er i stand til å få noen begrunnelse fra Lyseggen. Den kommer først på mandag. En må kunne anta at årsaken til mistilliten er at Vinmonopolet vil avskjedige to ledere som har foretatt grove brudd på Vinmonopolets «smøreregelverk», og at andre som har begått mindre regelbrudd vil bli degradert. I så fall er dette ikke noe annet enn en gjengjeldelsesaksjon. Når to av deres medlemmer får sparken, skal jammen toppsjefen også sparkes. Vi er temmelig sikker på at foreningens arbeidsrettslige betraktninger ikke vil holde mål.

Når en forening klarer å erklære offentlig mistillit den ene dagen og presterer å si at man må vente til over helgen med å få begrunnelsen, er dette i beste fall hjelpeløst. Vi får håpe dette er et arbeidsuhell og at det i alle fall ikke et uttrykk for den typen personalbehandling lederne i Vinmonopolet bedriver til daglig.

Det er selvsagt ikke 233 sjefer som hver for seg ikke har tillit til Grøholt. Vi får da håpe at mange av dem er atskillig klokere og mer nyansert enn det flertallet i foreningen er. Men når et flertall vedtatt mistillit, er det i pakt med god foreningskultur at mindretallet holder kjeft.

Et styre kan ikke sparke en sjef fordi underordnede bruker makt på denne måten. Styret må gi vinmonopollederne beskjed om at Grøholt blir sittende, og at de får innrette seg etter det.

Det skjer md jevne mellomrom at ansatte forsøker å presse ut toppsjefer ved å erklære offentlig mistillit. Det har holdt på i lang tid i Avinor, med Randi Flesland og flere av hennes nærmeste medarbeidere. Styret avviste resolutt de ansattes krav. Nå ser det ut til at situasjonen har roet seg, så lenge det varer.

De ansatt i Orkla fastholder at de ikke har tillit til styreformann Johan Fr. Odfjell. Nei vel. Men det er ikke de ansatte som velger styret i Orkla.

Det spesielle med situasjonen i Vinmonopolet er at det er alle lederne som nå erklærer mistillit. De ansattes har fortsatt tillit til Grøholt, sier Helge Storvik, som representerer de ansatte i styret. Der virker altså som om dømmekraften er bedre intakt hos de ansatte enn hos de som skal lede dem.