Meyer som kontorrotte på boklageret

LEDER: Bokbransjen demonstrerer i dag mot «raseringsminister» Morten Meyer. Selv vil han gjerne framstå som en bokbransjens Moses som fører det lesende folk fra trengslene under manglende konkurranse og fram til det lovede land som flyter at melk, honning og billige bøker. Det spørs om Meyers «modernitet» passer det eldgamle trykte medium, skriver redaktør Magne Lerø.

Bokhandler Harald Haugen, som i fjor solgte over 200 000 bøker, slakter moderniseringsminister Morten Meyers opplegg for en ny bokbransjeavtale.

– Forslaget er for dårlig gjennomarbeidet og bærer preg av kontorrotters måte å håndtere noe på, uten å ha prøvd hvordan dette fungerer i praksis. Det virker som om de kan for lite om forretningsdrift, for de har laget regler med fastprisperioder som er umulig å få til å fungere, sier Haugen til Dagens Næringsliv.

I forrige uke anklaget forlagsdirektøren i Aschehoug, William Nygaard, Meyer for å rasere bokbransjen med det resultat at det blir solgt færre bøker og prisene på bøker samlet sett blir høyere.

I dag demonstrere forfattere og forlegger mot Morten Meyers forlag til ny bokavtale. I dag er også fristen inne for å levere høringsuttalelsene til Moderniseringsdepartementet.

Det er nå moderniseringsministeren som kjøre løpet. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har latt seg parkere på sidelinjen etter at hun vant fram med sitt krav om at det ikke skulle åpnes for fri pris på bøker. Meyer ivrer etter å skape størst mulig konkurranse med fast pris de første månedene etter en bok gis ut og der ingen kan gi mer enn 12 prosent rabatt.

Hvis ikke Meyer justerer sitt forlag til ny forskrift for bokbransjen, antyder nå både forleggere og bokhandlere at man kan ende med fri pris før man vet ordet av det. Det blir rett og slett for komplisert å omsette.

Morten Meyer synes overbevist om at fri pris på bøker vil gi lavere priser. Det er både riktig og riv ruskende galt. Bestselgere blir utvilsomt rimeligere. Det er bare å se hva som har skjedd i platebransjen. Prisen har gått ned, men det har antallet plateutgivelser også.

Endringene i bokbransjen kommer til å føre til at det blir gitt ut færre bøker her i landet. Det er stikk i strid med det politiske målet om bredde i utgivelsene, men der markedskreftene rår, kommer man ikke langt med politiske ønsker.

Forfatterne har nå for alvor oppdaget hva som er i ferd med å skje. Hvert år deles det ut noen millioner i stipend til forfattere. Det som gjør dette mulig er at 3 prosent av royalty på salg i bokklubber tilfaller forfatterens solidaritetsfond. Nå kommer omsetningen gjennom bokklubben til å stupe. Det vil bli mindre penger å dele ut. Når fastprisperioden på bøker blir kortere – eller forsvinner i løpet av året – faller grunnlaget for en normalkontrakt for forfattere basert på fast pris bort.

Alt tyder på at normalkontrakten synger på siste verset. Når hver forfatter skal forhandle om egne betingelser, betyr det selvsagt mindre til de som selger lite og mer til de som selger mest.

Det blir færre forfattere som kan leve av sitt forfatterskap og noen flere som blir steinrike på sin skrivekunst som følge av de endringer som skjer i bokbransjen.

Både bokhandlere og forleggere har selv åpnet for en sterkere kommersialisering av bransjen. Bransjen er derfor medansvarlige for at de har havnet i en situasjon de ikke ønsker. Det blir neppe noen storhetstid for litteraturen, slik Morgen Meyer synes å drømme om. I beste fall blir det ikke så ille som bransjen frykter. Men det kan også skje at man ender opp i det ragnarok som William Nygard har spådd med fri pris. Sitter det en kulturminister for Ap i posisjon etter valget, kan et kaos i bokbransjen føre til at vi ender opp med en lov om fast pris på bøker og der også avansen for bokhandlere blir regulert. Flere europeiske land har en fastprislov for bøker, mens andre har fri pris. I Norge forsøker vi oss nå på en mellomting – helt i tråd med den kompromissets ånd som preger den sittende regjering.

William Nygaard spår at Morten Meyer vil skrive seg inn i forlagshistorien som en «raseringsminister». Selv vil han gjerne framstå som en bokbransjens Moses som fører det lesende folk fra trengslene under manglende konkurranse og fram til det lovede land som flyter at melk, honning og billige bøker.