Seier for NHO og LO

LEDER: Årets lønnsoppgjør er en seier både for Finn Bergesen jr. og Gerd-Liv Valla. En krone timen til alle og to kroner til de lavlønnede er til å leve med i alle sektorer, skriver redaktør Magne Lerø .

Det er femten år siden LO og NHO klarte å bli enige uten at lønnsoppgjøret gikk til megling.

Alle får et lønnstillegg på 1950 kroner i året, og de som jobber i bransjer med et lønnsnivå under 260 000 kroner i årslønn får ytterligere en krone.

Dette er en seier både for Finn Bergesen jr. og Gerd-Liv Valla. Det ligger ikke langt unna det LO krevde, men LO har måttet gi etter mest på kravet om hvor stort lavtlønnstillegg de ville ha. Valla understreker at årets oppgjør ligger på nivå med den forventede lønnutvikling hos våre handelspartnere.

Finn Bergesen jr. har grunn til å være fornøyd med at det ligger an til at vi i år får den laveste lønnsveksten på mange år. Bergesen mener han har markert overfor LO at han er tilsnakkendes når det gjelder kroner og øre. Det er når LO beveger seg inn på prinsippenes område og vil ha omkamp om saker de fagorganiserte har tapt på den politiske arena, at Bergesen vil stritte imot. Ved neste års lønnsoppgjør må ha han kjempe drabelig for å få LO til å la prinsippene ligge og, som i år, konsentrere seg om kroner og ører.

NHO får kritikk for å ha vært for gavmilde i årets lønnsoppgjør. Både Kim Nordlie i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Per Kristian Sundnes i Kommunenes Sentralforbund hevder overfor Aftenposten at NHO har strukket seg for langt.
– Kommer vi i en situasjon der vi må gi to kroner timer, er det helt forferdelig, sier Nordlie.

Det er klart to kroner timen vil svi i næringer som er utsatt for konkurranse, for eksempel reiselivsnæringen. Norge er et dyrt nok land som det er. Men vi tåler da at de butikkansatte får det tillegget NHO og LO har forhandlet seg fram til. Det må selvsagt tas ut på prisene, men vi handler jo som aldri før. Så den prisstigning på varer og tjenester som 2 kroner timen representerer tåler vi.

Oppgjøret vil nok svi mest i offentlig sektor. Nå ligger oppgjøret omtrent på det nivå som vi antar både stat og kommune har budsjettert med. Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, som organiserer både lærere, sykepleiere og annet fagpersonell i kommunene, varsler at de ikke vil godta så lave tillegg. Krav om et vesentlig bedre oppgjør enn det LO og NHO har forhandlet seg fram til, er det ikke grunnlag for. Både lærere og sykepleiere har hatt en tilfredsstillende lønnsutvikling de siste årene.

Alt burde ligge til rette for at vi får et lønnsoppgjør med mindre bråk og spetakkel enn vi er vant til.

Noen ganger må man gå i krigen for å se om det er mulig å vinne en seier eller to. I år er det grunn til å holde seg i ro. Så får vi heller være forberedt på harde kamper på tariffenes slagmark neste år.