Bonusgalopp for sjefer

LEDER: Thorleif Enger i Yara har fått så mange millioner i finurlige bonuser at vi lurer på om Hydro-sjef Eivind Reiten i farten kan ha glemt forskjellen på bonuser og trynetillegg, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er ikke noe å si på at sjefen for Yara, Thorleif Enger, har en årslønn på 3,7 millioner kroner. En bonus på 1,9 millioner er også akseptabelt dersom resultatene er meget gode. Men Thorleif Enger har fått bonus i bøtter og spann i tillegg til dette. Yara var tidligere landbruksdivisjonen til Norsk Hydro. Da Yara ble et eget selskap og Enger flyttet over som administrerende direktør, fikk han med seg en verdiskapingsbonus på 6,2 millioner. Fra Yara fikk han senere en fisjons- og børsnoteringsbonus på 3 millioner. Samlet lønn og bonus utgjør dermed rundt 15 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Dette fortjener selvsagt ikke Enger. Disse utbetalingene er ikke resultater av det han har skapt. Beslutningene er fattet i Hydros styre, og det kan ikke sies å være en tusenkunst å børsnotere et selskap. Det er tydeligvis ingen grenser for bonuskreativiteten i de enkelte selskaper, nå som man ikke rundhåndet kan dele ut opsjoner som tidligere.

Det kan nesten virke som om Arne Jensens «lønnspakke» begynner å bli standard. Man skal ha en «pakke» for å ta i mot en stilling og en «fallskjerm» i det minste på et par årslønner for å slutte, uansett hva slags resultater man har oppnådd. Lønnen øker stadig og i tillegg til lønn legges det en resultatbonus og en enda en bonus hvis det passer slik.

Vi kommer fort i den situasjonen at det normale er at toppsjefene tjener 10 millioner kroner i børsnoterte selskaper av en viss størrelse.

Bonuser er langt bedre enn de tidligere opsjonene. Nå vet man i alle fall hva man betaler lederne.

Styret i DnB Nor ga Svein Aaser nesten en million i ekstra bonus fordi Aaser hadde måttet jobbe så mye med å få fusjonen på plass. Det var i alle fall en begrunnelse. Men å drysse millioner over Enger slik Hydro gjør, kan det vanskelig gis en begrunnelse for. Det må være på sin plass å be Hydro-sjef Eivind Reiten forklare forskjellen på en bonus og et trynetillegg.

Seniorkonsulent Arne Selvik i AFF peker på at toppsjefer skiftes ut oftere og at belønningsnivået øker i takt med dette. Det kan være dette Hydro har i tankene når de åpner alle bonussluser. Det kan være at man i Hydro også tror at mer bonus betyr bedre sjefer. Men slik er det ikke. Selvik sier til Aftenposten at det ikke kan dokumenteres at ledere gjør en bedre jobb på grunn av bonuser. Den eneste form for bonuser som har en motiverende effekt ifølge Selvik, er bonuser gitt til en gruppe.

Dette er noe å ta tak i for styrene. Istedenfor å overøse toppsjefen med alle mulig slags finurlige bonuser, bør bonus deles ut til flere, helst alle ansatte. Hvis ikke styret tar tak i dette, bør daglig leder selv gjøre det. Thorleif Enger bør sørge for at det i tiden framover deles ut rikelig med bonuser til de ansatte i Yara hvis resultatene er gode. Det blir i alle fall ikke godt lederskap av at man selv vasser i millionbonuser, mens de ansatte ikke får nyte godt av gode resultater.