Lover med sanksjoner

LEDER: Morten A. Meyers strategi med å øke beløpsgrenser, få fokus vekk fra detaljer og strengere straff for alvorlige regelbrudd ved offentlige innkjøp, er god modernisering. Det er bare å ønske Trond Giske lykke til med å lete fram en liknende strategi når det gjelder lov om digital kopiering av musikk, skriver redaktør Magne Lerø.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer vil ha nye regler for offentlige ansettelser, og han vil øke beløpsgrensen for anbud fra 200 000 til 500 000. Det offentlige kjøper varer og tjenester for 240 milliarder kroner hvert år.

– Det er ikke tvil om at det offentlige kan spare milliarder hvis nye strenge regler blir praktisert. Et strengt regelverk vil også stimulere konkurransekraften for norske bedrifter, sier Meyer til Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for de nye reglene er at mange oppfatter dagens regler som for kompliserte.

Når beløpsgrensen heves fra 200 til 500 000 kroner, vil det offentlig dessuten spare tid og kan konsentrere seg om gode anbudsprosedyrer der det kan være mye penger å spare.

Konkurransetilsynet sier de er fornøyd med de nye reglene og mener beløpsgrensen kunne vært satt enda høyere.

Dette er god moderniseringspolitikk. Det er også god folkepedagogikk. Regler kan gjerne være strenge. Det er imidlertid viktig at de er klare og at alle forstår poenget med reglene. Og i disse tider hvor Laila Dåvøy forsvarer en lov med tomme trusler om på legge ned bedrifter, er det viktig å minne om at med en lov følger det adekvate sanksjoner mot de som bryter loven.

I Stortinget sliter en med å lovregulere kopiering av musikk uten å gjøre tusenvis av unge til lovbrytere. Arbeiderpartiets Trond Giske forsøker å unngå EUs forbud mot å kopiere musikk fra CD-plater til mp3-spillere. «Alle» unge gjør det og forstår ikke poenget med at de ikke skal kunne spille av musikk på de formatene de disponerer. Men platebransjen og rettighetshaverne har fått EU med på at slike regler for å hindre at åndsverk spres i den digital verden uten at rettighetsinnehaveren får betalt.

Helt uproblematisk er ikke EUs kopieringsforbud. Både Norsk Biblioteksforening og Universitet- og høgskolerådets representanter har gått kraftig ut mot regjeringens forslag. De mener den foreslåtte oven vil gjøre bibliotek – og forskningsvirksomhet vanskeligere.

Det er fornluftig av Stortinget å snu alle steiner for å se om det er mulig å finne regler som kan bli forstått, respektert og fulgt. Det synes vanskelig å unngå en lov som gjør tusenvis av unge til lovbrytere. Men dette skaffer oss et problem. Lover som store grupper av folket ikke tar på alvor bidra til mindre respekt for samfunnets lover i alminnelighet.

I det store og hele er den strategien Meyer har valgt når det gjelder innkjøp den beste: Øk beløpene, se igjennom fingrene med småbeløp og slå hardere ned på det som alle forstår er alvorlige lovbrudd. Det er bare å ønske Trond Giske lykke til med å lete fram en liknende strategi når det gjelder lover om digital kopiering av musikk.