For likestillingen

INNLEGG: Da ideen om å tvinge bedriftene til 40 prosent kvinner i styrene ble lansert, gjorde Dåvøys regjeringskollaga Kristin Clemet det klart at hun var imot. En lang rekke menn og kvinner har tatt avstand fra denne loven. Jeg hører til  blant disse. Vi i denne gruppen er ikke mindre tilhenger av likestilling enn det Laila Dåvøy er.

Jeg er medlem i – og har vært leder for – landsstyret i Norges KFUK–KFUM, hvor det i snart hundre år har vært lovfestet at det skal være like mange kvinner som menn i styret. Det går utmerket og er helt naturlig, for det er omtrent like mange aktive kvinner som menn i organisasjonen.

Det er en stor mangel på kvinnelige næringslivsledere. Etter hvert som vi får flere kvinner med ledererfaring i næringslivet, vil vi også få flere kvinner i styrene i de store bedriftene. Dette tar tid. Man skaper bare problemer ved å vedta lover som setter til side aksjonærdemokratiet og servere tomme trusler om tvangsavvikling. 

Redaktør Magne Lerø, Ukeavisen Ledelse