Orkla på tomgang

LEDER: Eiermessig framstår Orkla som et mangehodet troll som ikke helt vet hvor en skal bevege seg. Nå får Stein Erik Hagen bidra slik at vi får øye på den gode eierstyring han prater så høyt om, skriver redaktør Magne Lerø.

Da Jens P. Heyerdahl regjerte i Orkla, ble det ikke sagt et ord for mye til offentligheten. Nå for tiden er det grenseløsheten som gjelder, når det er snakk om omtale av forhold som andre selskaper gjerne holder internt.

Styrets begrunnelse for å avsette Finn Jebsen, og Finn Jebsens svar på kritikken fra styret, begge dokumentene stemplet strengt konfidensielle, kan lastes ned på nettsidene til Dagens Næringsliv. I Orkla skjer det altså bevisst lekkasje i stor stil.

De ansatte har åpent gått ut med at de har mistillit til styreleder Johan Fr. Odfjell, og lar ikke noen sjanser gå fra seg til å minne offentligheten om det.

En gruppe eiere som hører til «Heyerdahl–Jebsen»-fløyen har varslet at de ønsker utskiftinger både i styret og bedriftsforsamling. De er misfornøyd med ikke å få «sine folk» bedre plassert i de styrende organer. Antagelig deler de de ansattes misnøye med styreleder Odfjell.

Ansatte i Orkla og to avgåtte konsernsjefer arbeider ifølge Dagens Næringsliv intenst for at Dag Opedal, som nå fungerer i stillingen, skal bli ansatt som ny konsernsjef. Kjetil Haanes, som representerer de ansatte i styret, sier rett ut at Opedal bør ansettes. Hodejegerne i Egon Zehnder kan bare pakke sammen, med andre ord.

Orklas hovedtillitsvalgte, Aage Andersen, sier han har vurdert å legge bort motstanden mot Odfjell. Dagens Næringsliv mener å vite at det er på betingelse av at Opedal blir konsernsjef.

Odfjell sier til Dagens Næringsliv at dersom valget står mellom to like godt kvalifiserte kandidater, vil den interne bli valgt. Dette er god musikk i de ansattes ører, men det er jo ikke mer enn ord som passer til anledningen.

Stein Erik Hagen gjør det klart overfor Aftenposten at han ikke akter å skifte ut Odfjell. Dermed kan Odfjells skjebne bli en indikasjon på om Hagen har kontroll over Orkla.

Valgkomiteens leder Harald Arnkværn sier klokelig nok ikke noe som det er lett å bli klok av, når han blir bedt om å kommentere styresammensetningen i Orkla.

Det er tydelig fortsatt sterke spenninger og uro i Orkla. Dette kan fort bli et problem for hodejegerfirmaet Egon Zehnder, som har fått i oppdrag å skaffe fram den beste konsernsjefen for Orkla. De ansatte fremmer ikke Opedals kandidatur med å drive offentlig valgkamp for ham på denne måten. Det er flertallet i styret, de som kastet Jebsen som konsernsjef, som avgjør hvem som skal bli ny konsernsjef i Orkla.

I slutten av mai velger bedriftsforsamlingen i Orkla styre. Det bør innvarsle en ny tid for selskapet. Da bør det være slutt på lekkasjer og stridigheter som slår ut i full offentlighet. Da må en samle seg om å ansette en ny konsernsjef som kan ha tillit i alle leirer.

Stein Erik Hagen skrev denne uken et innlegg om eierstyring i Aftenposten. Innlegget leses som et forsvar for egen innsats i Orkla, og for hvorfor det var nødvendig at Jens P. Heyerdahl måtte ut av selskapet. Hagen må snart bli ferdig med dette nå.

Nå er Orkla et selskap der Stein Erik Hagen kan demonstrere sin eierstyring. Det vi har sett til nå, imponerer ikke. Eiermessig framstår Orkla mer som et mangehodet troll som ikke helt vet hvor en skal bevege seg, enn et selskap som ledes av eiere som makter å stake ut en stabil og framtidsrettet kurs og der eiere, ledelse og ansatte trekker i samme retning.