Ideologisk høyreforvirring

LEDER: De unge i Høyre synes det blir for mye halvkvedede viser og ideologisk kortslutninger i moderpartiet. De vil rydde opp i tankegangen når det gjelder private skoler, og hive loven om kvotering til bedriftsstyrene på sjøen. Ansgar Gabrielsen kan bli stående som en ensom og ideologisk forvirret likestillingssvale, skriver redaktør Magne Lerø.

De unge er gjerne mer prinsipielle og klartenkte enn ministere i en regjering der man må kompromisse seg fram til regjeringens mening. Når Høyre går med på en lov der det står sort på hvitt at bedrifter som ikke har 40 prosent kvinner i styret skal avvikles, har man lidd ideologisk skipbrudd. Høyre vil jo være næringslivets parti. Nå står unge og dyktige kvinner i Høyre frem på rekke og rad og sier de ikke vil ha noe av den slags ideologisk forvirret kjønnskvotering. Høyreledelsen kommenter ikke det hardkjøret mot partiets linje som det legges opp til på landsmøtet neste helg. Kun Ansgar Gabrielsen står som en påle og forsvarer det han har vært med på.

De unge kvinnene avviser denne typen kjønnskvotering som et virkemiddel for å få flere kvinner inn i bedriftsstyrene. De vil ha seg frabedt å bli kvotert inn, og vil vinne fram i kraft av sin egen dyktighet.

Denne saken har også en annen ideologisk side, som Høyre bør løfte fram når de først må ta debatten. Det handler om respekt for den private eiendoms- og styringsretten. I offentlige sammenhenger det riktig å ha kvotering, for der skal man opptre på vegne av samfunnet. Men en eier må ha rett til selv å bestemme hvordan han vil forvalte sin eiendom og hvem han vil gi fullmakter til.

KrF er opptatt av dette prinsippet når det gjelder kirkesamfunn og organisasjoner. Når det gjelder private eiere, er de i likestillingskampens navn blitt døve og blinde.

Det kan være at Ansgar Gabrielsen gikk med på «tvangsloven» for allmenne aksjeselskaper fordi han fryktet at alternativet ville vært et flertall for et krav om kjønnskvotering i alle aksjeselskaper. Som forklaring duger det, men det holder ikke som begrunnelse. Her bør Høyre ta et prinsipielt standpunkt først. Deretter får man hestehandle.

Unge Høyre arresterer også Høyre for at motsetter seg at private skoler skal ta ut utbytte. De har støtte fra moderpartiet i Hordaland og Rogaland, som mener at det ikke er noen grunn til at det skal være ulovlig å tjene penger på utdanning – når det er tillatt å gjøre butikk på eldreomsorg. Kristin Clemet forklarer dette med at det ikke er størrelsens på foreldrenes lommebok som skal avgjøre hvilken skole elevene skal gå på. Regjeringen vil ha private skoler fordi de ønsker alternative pedagogiske opplegg, og for at foreldre skal ha frihet til å velge den skolen de mener er best for barna deres.

Men man tillater altså at aksjeselskaper driver skoler. Det ligger i kortene at de som starter et AS, gjør dette for å få avkastning på den kapitalen de setter inn. Hvis ikke kunne de etablert en stiftelse eller en ideell organisasjon. De private aktørene håper selvsagt det om noen år skal være mulig å drive skoler slik man driver private sykehus eller sykehjem. Hvis Høyre virkelig mener at det ikke skal være mulig å drive utdanning i grunnskolen på vanlig forretningsmessige vilkår, ville det logiske vært at man satte foten ned for aksjeselskaper. Det hadde nok ikke KrF hatt noe imot. Men Høyre vil neppe låse seg. Man har inngått et kompromiss som Unge Høyre gjerne kan mene er prinsipielt haltende. Men reaksjonen fra fylker og kommuner rundt om i landet, viser at den politikk som regjeringen fører når det gjelder privatskoler er mer en liberal nok. Med de rød-grønne ved makten, blir det garantert kraftige innstramninger.