Kontoforvirret Monica Kristensen Solås

LEDER: Monica Kristensen Solås hevder hun har oppdaget 300 kontoer og 20 millioner kroner som verken revisor eller ledelsen i Redningsselskapet sentralt visste om. Hun tror tydeligvis selv at det er en skogbrann hun har oppdaget. Det kan være et bål, skriver redaktør Magne Lerø.

Vi får regne polfarer Monica Kristensen Solås med blant verdens oppdagere. Når vi leser Økonomisk Rapport, får vi inntrykk av at nå skal ha gjort sin livs største oppdagelse. Ifølge bladet har Kristensen Solås funnet 300 bankkontoer som verken revisor eller ledelsen i Redningsselskapet, der hun nå er generalsekretær, visste om – og 20 millioner kroner skal være på avveie.

Det gikk kaldt nedover ryggen på henne da hun i fjor høst oppdaget dette, skriver bladet, men senere i intervjuet får vi vite at medlemmene i organisasjonen visste om kontoene, men ingen i sentralledelsen. Både økonomiledelsen i selskapet, revisor, tidligere generalsekretær Anne Enger Lahnstein og styret med Magnus Stangeland i spissen, må tydeligvis ha sovet i timen, om vi skal tro Kristensen Solås. At ingen i selskapet sentralt har visst noe om 300 kontoer som var spredt rundt i organisasjonen, har vi vanskelig for å tro. I intervjuet sier hun at Anne Enger Lahnstein gjorde «en veldig god jobb i selskapet». Kanskje levde hun lykkelig i uvitenhet om disse kontoene. Eller kanskje forklaringen er så enkel at det i Redningsselskapet, som i mange frivillige organisasjoner som er organisert på distrikts- og lokalplan, finnes et utall av kontoer som ikke er inne i sentralorganisasjonens regnskap. Så kan man gjerne mene at det burde de vært. Og når man slipper løs revisorer for å evaluere, kan man være ganske sikker på at de kommer opp med en rekke forslag til forbedring av rutiner.

Revisor Terje Theodorsen i Drammen revisjon er leid inn for å få oversikt. Så langt har ikke han oppdaget at penger er blitt borte. Ifølge Redningsselskapets ledelse er det kun en ansatt som har svin på skogen. Distriktssekretær Arild Bråthen er avskjediget med anklager om underslag. Han vant imidlertid første runde i retten med glans. Redningsselskapet fikk kritikk for elendig saksbehandling og dokumentasjon. Han fikk også medhold i lagmannsretten for at han kan fortsette i sin stilling. Det endelig skyldspørsmålet skal lagmannsretten ta stilling til senere. Braathen selv nekter for at han har tatt en eneste krone fra Redningsselskapet, og hevder Kristensen Solås driver med oppspinn og falske anklager.

Redningsselskapet får en ny runde i retten i juni, der fire distriktssekretærer hevder at de er usaklig oppsagt.

Styret og generalsekretæren holder kortene tett til brystet når det gjelder det opprydningsarbeidet Monica Kristensen Solås har tatt initiativbert til. Økonomisk Rapport har intervjuet president Magnus Stangeland. Han sier ikke mye en kan bli klok av. Men han opplyser at han har vært i fiskeri- og kystdepartementet for å orientere om situasjonen. Men han sier ikke et ord om hva han sa.

Hvis ledelsen i selskapet skal ha mulighet for å hindre økt uro og skape troverdighet både utad og innad, må de nå legge kortene på bordet slik at alle får anledning til å bedømme den informasjonen styret og ledelsen sitter med.

Kristensen Solås sier at hun fikk følelsen av å komme inn i en velforening der rutinene ikke holdt profesjonelle mål da hun begynte i Redningsselskapet. Dette er en temmelig besk kritikk av det den tidligere ledelsen har holdt på med. Anne Enger Lahnstein vil ikke kommentere saken.

Noen ledere liker å rydde opp. Det skaffer en posisjon og makt. Noen ganger er det nødvendig å rydde opp. Det kan være Kristensen Solås har rett i at det er nødvendig å forbedre rutiner i Redningsselskapet. Men via rettssaker og det mediene har skrevet om situasjonen i Redningsselskap, får vi et inntrykk at Kristensen Solås bruker opprydningen som en legitimering for et heller tvilsomt lederskap. Mye tyder på at det utøves dårlig skjønn og lite klokskap i redningsselskapet for tiden. Nå er utfordringen for ledelsen i Redningsselskapet å gjøre det klart om de har avdekket en skandale, en korrupsjon eller om det rett og slett dreier seg om forbedring av rutiner. Er det et bål eller er det en gedigen skogbrann Monica Kristensen Solås har oppdaget?