Stuper med pappaguttene Reitan

LEDER: Rema 1000 stuper på årets omdømmemåling. Folk har tydeligvis liten sans for pappaguttene Reitans liv i sus og dus og luksus. Sønnene er i ferd med å ødelegge det imaget pappa Odd bygget opp, skriver redaktør Magne Lerø.

Hvert år offentliggjør forskningsinstitusjonen The Reputation Insititute en oversikt over omdømmet til kjente merkevarer i flere land. I år ligger Ikea på topp på den norske listen, tett fulgt av Microsoft og Hydro, Statoil og Coop. NRK og Netcom er nye på listen. Telenor er på 14 plass, plassen bak Netcom. Det er verd å merke seg at NRK er ny på sjetteplass. Folk har vanligvis ikke stor tillit til medier. Men folk opplever NRK som den seriøse og pålitelige aktøren, i vrimmelen av alle mulige slags tvilsomheter som mediene er fulle av.

Årets liste viser at Odd Reitans sønner, Ole Robert og Kjell Magnus, er i ferd med ødelegge det imaget som faren har bygget opp. Rema 1000 lå på annenplass i fjor. I år havner de på niende plass. Det er bare Tine som har opplevd en sterkere omdømmesvikt. De var i fjor på førsteplass, men havner i år på tolvteplass.

Ole Robert Reitan sier til Dagens Næringsliv at mange negative medieoppslag om dagligvarehandelen og hans eget og brorens privatliv, trolig er årsaken til omdømmesvikten. Ole Robert er gift og har tre barn, men for noen måneder siden fulgte mediene hans kjærlighetsforhold til Celina Midelfart tett. Mediene har flere ganger skrevet om de to brødrenes råflotte boliger på Nesøya, og luksusfesten i forbindelse med Kjell Magnus’ 30-årsdag ble også behørig dekket.

Markedet synes tydeligvis at slagordet til billigkjeden Rema 1000, «Det enkle er ofte det beste», blir hult og lite troverdig når Reitanbrødrene tar det i sin munn. Det var annerledes med pappa Odd, som har bygget opp Rema 1000. Han sparte heller ikke på kronene, men folk er mer rause når det gjelder det gründere kan foreta seg. Odd Reitan gikk også inn i rollen «rik trønderkjøpmann», og etablerte seg på Ladegården. Kjøpmenn som slår seg fram, i kraft av sitt kremmertalent og blir rike, har folkekulturen romslighet for. Kjell Inge Røkke har også beholdt en sterk posisjon blant folk, selv om han sløser mer enn noen med millioner på hytter, båter og biler.

Med pappagutter er det annerledes. De har ikke bevist sin dyktighet. De er bare født med en sølvskje i munnen. Når de boltrer seg i luksus, får de folk mot seg. «Blærete heldiggriser» får ikke sympati.

Det ser ut til at Ole Robert Reitan forstår denne dynamikken. Han sier i alle fall at han innser at det er en sammenheng mellom Rema 1000s image og brødrenes livsstil. Så langt har ikke dette rammet lønnsomheten, men Ole Robert er ikke blind for at svakt omdømme kan få konsekvenser for lønnsomheten på sikt. Om ikke de to brødrene lover å holde seg mer innendørs, ser det ut til at de vil forsøke å legge om stilen. Det haster. Og de må foreta et radikalt brudd for at det skal ha noen effekt. Det har allerede festet seg et inntrykk i opinionen om hvordan de to «Reitangutta» er og oppfører seg.

– Tilliten til næringslivet i Norge er lik null. Den er mye svakere enn i fjor. Det foregår ting i Norge som ikke er sunt, sier førsteamanuensis Peggy Brønn ved Handelshøgskolen BI, som har ansvaret for tolkning av svarene i Norge, til Dagens Næringsliv. To av tre bedrifter med best omdømme er utenlandske. Selv de beste norske bedriftene ville havnet et godt stykke ned på listen over de beste i den svenske undersøkelsen.

Tine har nå fått et svakt omdømme på nivå med Telenor, Posten og Sas Braathens.

– Tine vil nok komme tilbake, men det vil ta tid. Vi trodde Tine var vår venn. Det er som om vår venn har sviktet oss, sier Brønn.