Grådige og søkkrike på søvn

LEDER: Nå må vi gjøre plass til tre leger helt i toppen på adelskalenderen over oppegående mennesker som grovt utnytter det statlige bevilgningssystemet. De vil nok forsvare seg med, og med en viss rett, at politikerne og sykehusbyråkratene nærmest har kastet penger etter dem, over 10 millioner til hver av dem, skriver redaktør Magne Lerø.

Da staten overtok ansvaret for sykehusene, hadde politikerne bråhast med å få ned de lange ventelistene. Et virkemiddel var å betale private aktører bedre for å få stimulere produktiviteten. De tre øre-nese-halslegene, Olav Skatvedt, Harriet Aakre og Torleiv Stie, som er eksperter på søvnproblemer, snudde seg rundt. I samarbeid med OmniaSykehuset etablerte de søvnklinikken Omnia. Tidligere drev de tre legene privatpraksis, og fikk 3000 kroner for en søvnutredning. Nå var det mulig å hente ut 15 000 kroner. De leide plass på hoteller for å ta unna strømmen av mennesker som ville ha hjelp til å få sove bedre. Og mens folk sovnet, rullet millionene inn.

I 2003 omsatte de for 81 millioner, og oppnådde et driftsoverskudd på 52 millioner kroner, viser tall som Aftenposten har hentet inn. Overskuddet ble på 26 millioner av en omsetning på 40 i 2004. Omniasykehuset hentet ut 17 millioner i utbytte, som er gått inn i sykehusdriften. De tre legene kunne ta ut 10 millioner hver i egen lomme i tillegg til lønn for et par dagers arbeid i uken på klinikken.

Nå har de tre legene og Omniasykehuset røket uklar med hverandre. Samarbeidet blir oppløst og de krangler om hvem som har rettigheter til hva.

Mens de tre legene har lykkes med å få pasientene til å sove, har sjefen for Helse Øst, Tor Berge, sovet i timen.

Han sier til Aftenposten at han legger seg flat for kritikken av avtalen de inngikk med søvnklinikken i 2003, men forsvarer seg med at det hastet slik med å få ventelistene ned. De satte tak på aktiviteten i 2004. Nå vil Berge ta enda en runde på avtalen.

Det er det all mulig grunn til. Det er med Omnia-sykehuset Helse Øst har avtale. Tor Berge har ikke vært klar over at Omnia-sykehuset og de tre legene hadde laget et eget selskap som ikke er godkjent som sykehus, og at pasientene bodde på hotell istedenfor å bli lagt inn på sykehuset.

Dette har ført til at helseminister Ansgar Gabrielsen har våknet. Han lover nærmest å ikke sove før alle fakta er på bordet og departementet kan konkludere med om Omnia-sykehuset har brutt regleverket for sykehusdrift eller ikke.

– Hvis det avdekkes forhold som vi vurderer til å være i grenseland eller tvilsomme, så er det meget alvorlig, sier Gabrielsen til Aftenposten. Hva konsekvensen kan bli, vil han ikke si noe om. Omniasjefen Leif Næss har ingen grunn til å sove godt om natten, før Gabrielsen har bestemt seg for om han skal ta fram pisken eller ikke – eller det som verre er.

Denne saken føyer seg inn i rekken av eksempler på at staten ikke har hatt styring med sine kjøp av private sykehustjenester. Men man har lært. Gabrielsen har gitt helseforetakene klar beskjed om å skjerpe seg. Nå kjøres det tøffe anbudsrunder. Og når staten viser seg fra «sparesiden», kan det være tøft å være leverandør. Aktører i det private sykehusmarkedet er begynte å syte og klage over at de ikke kan leve av det staten nå tilbyr. Så «Omnia-eventyret» hører med til fortidens synder. Det er heldigvis slutt på den slepphendtheten som preget helseforetakene for et par år siden.