Nesestyver mot «Orkla-Hagen»

LEDER: I neste uke skal bedriftsforsamlingen i Orkla ikke stemme over om de mener Orkla er best tjent med Kjell Almskog eller Peter Ruzicka i styret, men om Stein Erik Hagen skal få mindre innflytelse i selskapet. Hagen bør selvsagt oppfattet dette som en nesestyver fra Folketrygdfondets Rune Selmer, skriver redaktør Magne Lerø.

Orklas valgkomité har fire medlemmer, med ringreven Harald Arnkværn som leder. Han er god til å finne løsninger som kan virke samlende. Er det noen som trenger samlende løsninger for tiden, er det Orkla. Vanligvis klarer en valgkomité å bli enige om en «styrepakke», slik at man unngår avstemninger som kan synliggjøre en maktkamp i selskapet. Men det er ikke mulig i Orkla for tiden. Folketrygdfondets sjef, Rune Selmar, har satt foten ned. Han vil at Kjell Almskog skal fortsette i styret. De øvrige i valgkomiteen vil ha Peter Ruzicka, som er Stein Erik Hagens mann. Det vet alle.

Stein Erik Hagen er mektig provosert, og har uttalt til Aftenposten at Rune Selmar «lar seg bruke». Mellom linjene leser vi at Hagen mener det er Jens P. Heyerdahl og Finn Jebsen som står bak. Som om Rune Selmar, representant for Orklas største aksjonær, ikke er i stand til å gjør seg opp en egen mening. Stein Erik Hagen har tydeligvis vanskelig for å tenke den tanken at andre aksjonærer har sett seg lei på at han som styremedlem, og eier av 11 prosent av selskapet, opptrer som om han skulle eie nærmere 50 prosent. Det er jo nesten ikke forskjell på hvordan Røkke uttaler seg om Kværner – og Hagen om Orkla. Røkke sier for tiden ikke mer enn han må i rollen som eier og styremedlem. Fra Stein Erik Hagen renner meninger om Orkla i strie strømmer til offentligheten. Og han lar ikke en sjanse går fra seg til å antyde at det må være «Heyerdahl og hans folk» som står bak.

Det er ikke godt å vite om Rune Selmar har støtte for sitt syn hos flertallet i bedriftsforsamlingen. Hvis Almskog velges inn og Peter Ruszicka går ut, blir Stein Erik Hagens posisjon betydelig svekket. Det er imidlertid mulig at Selmar har valgt ikke å følge de tre andre i valgkomiteen, fordi han ønsker en offentlig markering av at han mener Stein Erik Hagen har tiltatt seg en makt i selskapet det ikke er grunnlag for, ut fra den eierandel han har.

Det er ingen andre styremedlemmer som opererer slik Stein Erik Hagen gjør, når han ikke eier mer enn 11 prosent av et selskap. Men han kan gjøre det fordi en stor del av eierne har gitt ham rollen som motvekt til det Jens P. Heyerdahl og Finn Jebsen har stått for. Og han har fått en meget sterk posisjon i styret. Folketrygdfondet er største eier og har som policy å ligge lavt i terrenget. Derfor framstår Orkla som et selskap med mange små eiere som sier lite, og en meget synlig Stein Erik Hagen som gjerne snakker for alle.

Hvis Stein Erik Hagen ønsker å ha den makten i Orkla som han forsøker å tilta seg, bør han kjøpe seg ytterligere opp i selskapet og bli den klart største eieren. Da har han i alle fall en basis for å stikke hodet fram oftere og høyere enn alle andre. Men så lenge ikke det er tilfelle, bør Hagen holdes på plass. Til det bruken er Kjell Almskog meget godt kvalifisert. Etter at Orkla har overtatt Elkem, trenger også styret den tunge industrielle kompetanse som Almskog representerer.