Rikshospitalet i kuttsjokk

LEDER: Når styreleder Ingar Pettersen og direktør Åge Danielsen rykker ut offentlig med hvert sitt kuttforslag, kan det fort ende opp med at Danielsen må vike plassen for en mer kuttevillig direktør. Og Ingar Pettersen er nok klar til å svinge øksen i en overgangsperiode, skriver redaktør Magne Lerø.

Direktør Åge Danielsen ved Rikshospitalet–Radiumhospitalet foreslår å legge ned kvinneklinikken, som i dag har cirka 2000 fødsler fra Helse Øst, og hjertevirksomheten i Akersbakken, samt halvere en rekke avdelinger. Kreftbehandlingen forelås blant annet redusert med en tredjedel Slik mener han styrets krav om kostnadskutt på rundt 600 millioner i løpet av 2005 og 2006 kan innfris. De ansatte ved sykehuset er gått i sjokk. De forstår at det nå er alvor. Men såpass kraftige kutt blir for mye av det gode for styret.

– Jeg føler ikke at Danielsens forslag er et svar på vår utfordring, sier styreleder Ingar Pettersen til Aftenposten. Han er i ferd med å lage et nytt, og langt mindre dramatisk, kuttforslag og har pålagt sykehuset å utrede dette.

Danielsens kutt innebærer en nedbemanning med 1300 årsverk, og en innsparing på 1 milliard kroner. Oppsigelse er neppe til å unngå. Styreleder Pettersen sier til Aftenposten at både styret og departementet mener det er mulig å kutte kostnader på en måte som ikke får så store konsekvenser for pasientene som det Danielsen legger opp til. Danielsen vil ikke kommentere kuttforslagene sine. Det er imidlertid verd å merke seg at Danielsen ikke foreslår å kutte i de høyspesialiserte funksjonene som bare Rikshospitalet–Radiumhospitalet driver med. Danielsen kan bli møtt med at dette er en form for krisemaksimering, i en tid der Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett skal bestemme seg for hvor mange hundre millioner de vil øke bevilgningene til sykehusene med. Danielsen har i lang tid hevdet at det ikke er mulig å kutte uten at det rammer pasientene.

Det er påfallende at man ender opp med at styreformann Ingar Pettersen og direktør Åge Danielsen eksponerer offentlig sin uenighet om hva slags kostnadskutt en skal legge opp til. Istedenfor at styreleder og direktør forsøker å finne samlende løsninger, går de her hver sin vei med hver sitt forslag til kutt. Spørsmålet er om Åge Danielsen kan godta de kuttene som styreleder Ingar Pettersen går inn for. Danielsen er en hard negl. Man får ikke Danielsen til å drive gigantsykehuset med et budsjett og en aktivitetsplan han mener ikke henger sammen.

Helse Sør har i år hentet inn Ingar Pettersen som styrleder. Han driver som konsulent innen «kraftig nedkutting og omstillingsbransjen». Han har vært hyret inn som «slankeekspert» i flere forlag og aviser, har vært styreleder for flere av sykehusene i Oslo, og i fjor ble han leid inn et halvt år i Bærum kommune for å kutte 60 millioner inne helse- og omsorgstjenesten. Skal det kuttes, er Pettersen mannen. Hvis Åge Danielsen kaster inn håndkleet, kan han regne med at Ingar Pettersen dagen etter kan gå fra å være styreleder til å bli fungerende administrerende direktør.

Om det ender med at det er Ingar Pettersens kuttforslag som blir vedtatt, kan det bli tøft for politikerne å svelge i et valgår. Ingar Petersen er satt inn for å gjennomføre de kuttene som oppdragsgiver, staten ved Helse Sør, mener er mulige og nødvendige. Han har den samme holdning som vår nye forsvarssjef, Sverre Diesen, ga utrykk for da han uttalte at «forsvaret alltid har penger nok» – underforstått: Det er bare et spørsmål om hva slags forsvar politikerne vil ha. Utfordringen for Danielsen og Pettersen nå, er å bli enige om kuttene. De må innta det samme utgangspunktet: Rikshospitalet–Radiumhospitalet har penger på bok. Det spørs bare hva politikerne vil at sykehuset skal utføre. Om Åge Danielsen vil orke å gå i gang med å bruke øksen på egen organisasjon, er en annen sak. Han kan jo håpe politikerne blander seg inn, slik at kuttene ikke blir så store som Danielsen eller Pettersen går inn for – ut fra kravet om at sykehuset skal ha balanse i driften i løpet av neste år.