Dørum Dagblad-tester Heyerdahl

LEDER: Det er greit at justisminister Odd Einar Dørum spør Jens P. Heyerdahl om hva human kapitalisme betyr i Dagbladet. Men Dørum bør vite at svaret er å kutte ansatte, slik at man kan overleve med inntekter som er større enn kostnadene, skriver redaktør Magne Lerø.

Etter at Jens P. Heyerdahl i en tale 1. mai ga regjeringen det glatte lag for å føre en usosial politikk, har nok justisminister Odd Einar Dørum et behov for å si «takk for sist». Det skjer i Dagens Næringsliv i dag, hvor Dørum ber Heyerdahl står fram med sine planer for Dagbladet.

Dørum peker på at Heyerdahl har valgt å tegne et bilde av seg selv som representant for en human kapitalisme, og synes da det er helt avgjørende å få vite hvilke visjoner han som eier og styreleder har for Dagbladet.

– Heyerdahl har jo selv tegnet et bilde av seg selv som en idealistisk sosialdemokrat, der hensynet til helheten skal gå først. Da blir min undring: Er det i tråd med en slik tradisjon å kutte så drastisk i en virksomhet som tjener godt? Og skjer dette på en måte som involverer de ansatte? Og hvordan står dette i forhold til Heyerdahls egne sosiale visjoner? Det er vanskelig å skjønne hvordan det å kutte ned på kunnskapsrike journalister skal føre til et bedre avisprodukt, sier Dørum til Dagens Næringsliv. Han understreker at han uttaler seg som Venstremann, Osloborger, politiker og Dagbladleser, og lurer på hvor alle «vi som er opptatt av samfunnsdebatt og kulturstoff skal gå»?

Jens P. Heyerdahl er som medieeiere flest. Han forventer en avkastning på sin investering, på samme måte som eierne i A-pressen eller i Orkla. Dagbladet er i en alvorlig krise. Det begynner å gå opp for journalistene. Kanskje er ikke et kostnadskutt på 100 millioner, og en slanking av staben med 89 ansatte, tilstrekkelig. Dørum kan være ganske trygg på at det reelle kuttbehovet er på rundt 100 millioner, når Dagbladet selger noen titusen færre aviser på hverdager.

Det er rørende å høre at venstremannen Dørum er bekymret for den gamle venstreavisen Dagbladet. Men han kan da ikke mene at Dagbladet er et støtteverdig foretak på linje med Nationen, Klassekampen og Vårt Land? Det kan jo ikke være meningen at Heyerdahl og ande aksjonærer skal subsidiere avisdriften.

Dagbladet er nå blitt et mediehus. Avisen Dagbladet er et datterselskap. Eierne må selvsagt kreve at de virksomheter man er engasjert i skal gå i pluss. Dagbladet og VG er noe av det mest kommersielle vi har. De må i alle fall klare å tjene penger.

Dette kan Jens P. Heyerdahl si noen fornuftige ord om. Og han kan minne Dørum om at å redusere antallet ansatte med innpå en tredjedel ikke er verre enn det staten har holdt på med noen år i posten og innen telesektoren. Lever man av et marked, så gjør man det.

Visjonene for Dagbladet bør heller sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen snakke om. Her ligger Eriksen litt bakpå. Ingen tror det blir en bedre avis av å kutte med 89 ansatte. Men Dagbladet har selv etter kuttene journalister nok til å lage en god avis. Spørsmålet er om Eriksen vil drive avisen enda lenger i retning av VG, med kjendisstoff, uvesentligheter, sport og «vi hjelper deg»-stoff. Hvis Dagbladet ikke klarer å sette dagsordenen på kultur- og samfunnsområdet, mister avisen sin eksistensberettigelse. Da kan en like godt kjøpe VG for å tilfredsstille ens tabloide behov. Eriksen må snakke tydeligere og sterkere om Dagbladets sjel, og overbevise både lesere og den store flokken som vil være igjen etter at kuttene er gjennomført, at det er mulig å lage en avis som både Odd Einar Dørum og folk flest vil kjøpe.