Hagen-venn kastet fra Orkla-styret

LEDER: Lederen av bedriftsforsamlingen i Orkla, Harald Arnkværn, bommet med sine antydninger om at forsamlingens flertall ikke reflekterte aksjonærflertallet da de i går vedtok å kaste Stein Erik Hagens kandidat, Peter Ruzicka, ut av styret. Det handler ikke om matematikk, men om makt og behov for å sette foten ned i forhold til Hagen, skriver redaktør Magne Lerø.

Flertallet i valgkomiteen, under ledelse av Harald Arnkværn, fikk vraket sin kandidat til styret i Orkla i går. Bedriftsforsamlingen vil ha Kjell Almskog i styret, istedenfor Peter Ruzicka. Dermed gikk styremedlem og Orklas nest største eier, Stein Erik Hagen på et sviende nederlag.

Hagen hadde på forhånd rykket ut med skarp kritikk mot Rune Selmar, Folketrygdfondets leder og medlem av valgkomiteen, for at han ville ha Almskog inn i styret istedenfor Ruzicka. Han mener Selmar har «latt seg bruke», og mellom linjene leser vi at han mener det er miljøet rundt Jens P. Heyerdahl og Runar Selmar som står bak. Det kan jo Hagen få lov til å tro. Men det han bør vite er at når bedriftsforsamlingen gir ham en på trynet på denne måten, så er det meningen. Hagen har tilatt seg en posisjon i Orkla som det ikke er grunnlag for med en eierandel på 11 prosent. Det er i alle fall ikke noen grunn til at han, som eneste storaksjonær i styret, også skal ha med seg vennen Peter Ruzicka. Nå må Hagen stå på egen ben i styret, ut fra den eierposisjon han har. Han vil nå få mindre innflytelse i selskapet, med mindre han vil øke eierandelen sin.

Styret i Orkla skal snart ansette ny administrerende direktør. Hagen liker nok ikke har han har mistet posisjon før et slikt avgjørende valg.

Folketrygdfondets sjef, Rune Selmar, sier til Dagens Næringsliv at dette ikke handler om Hagen, men om hva slags kompetanse styret trenger, særlig etter at de har overtatt Elkem. For å sikre den nødvendige industrikompetanse i styret, ville han beholde den tidligere Kværner- og ABB-sjefen Almskog i stedet for Ruzicka som har erfaring fra handel, slik som Hagen.

Harald Arnkværn sier han var forberedt på at det skulle bli et jevnt løp, men ble overrasket over utfallet. Det var seks som stemte for Ruzicka og åtte for Almskog.

På spørsmål om avstemningen er et nederlag for storaksjonær Stein Erik Hagen, svarte han:
– Dette betyr kanskje, hvis jeg skal sette det på spissen, at bedriftsforsamlingens flertall ikke reflekterer aksjonærflertallet.

Vi forstår at valgkomiteens tre medlemmer synes det er surt ikke å få sin kandidat valgt. Valgkomiteen har bommet på sin bedømmelse av maktforholdene i selskapet. Dette handler om makt, ikke matematikk. Eller har valgkomiteen i Orkla et regneark der de fører opp hva hver enkelt aksjonær mener?

I øyeblikket må juristen Harald Arnkværn ha glemt at bedrifsforsamlingens oppgave er nettopp å velge det styret de mener er best. Her sitter det oppegående mennesker som ikke fortaper seg i telling og oppslutning. De har rett og slett gjort jobben sin; valgt det styret de mener Orkla er best tjent, med ut fra en forretningsmessig vurdering. Det er Stein Erik Hagen som har gjort dette til et spørsmål om for eller imot ham. Og da fikk han i går svaret fra flertallet: imot.