Røkke som «pitbull»

LEDER: Kjell Inge Røkke glefset stygt til aktor Susie Bergestrand i lunsjpausen i går. Han la seg senere flat og ba om unnskyldning for at sinnet hadde tatt overhånd. Men det er nok lurt at Ellen Holager Andenæs holder ham i bånd som en annen pitbull når han er i retten, skriver redaktør Magne Lerø.

I lunsjpausen i rettforhandlingene i går, tente Kjell Inge Røkke på alle pluggene. Han skjelte ut aktor Susie Bergstrand og hennes medaktor Fredrik Ranke, for at aktoratet hadde insinuert at hans personlige assistent John Inge Valand ble spesielt tilgodesett lønnsmessig etter at sertifikatsaken sprakk i august 2001. Bergstrand opplevde Røkkes utfall som en trussel, og syntes det var ubehagelig. Røkke skal ha sagt at «jeg kommer til å gå inn i deres tropper». Hva han mente med det er ikke klart, men han truet med å gå til mediene med visse saker. Røkke var såpass sint at de to aktorene ikke fikk skikkelig sammenheng i det han sa. De to valgte ikke å gå inn i en diskusjon med ham der og da.

Etter pausen tok aktor Bergstrand forholdet opp i åpen rett:
– Røkke var rasende. Jeg kan ikke akseptere en slik oppførsel. Vi gjør bare jobben vår, sa Bergstrand.

Røkke ba aktor om unnskyldning senere på dagen, fra vitneboksen beklaget han sin utblåsing.
– Jeg har temperament, og beklager reaksjonen, sa Røkke.

– Du er en hissigpropp, sa hans advokat Ellen Holager Andenæs senere til Røkke, i påhør av Dagens Næringsliv.
– Det er jeg, og det kommer jeg alltid til å være. Mitt temperament kan av og til få meg i trøbbel, sa Røkke.

Aktor Ranke dokumenterte at lønnen til Røkkes assistent, John Inge Valand, økte fra 553 000 kroner i 2001 til nesten 840 000 året etter. Gjelden ble redusert fra 1,3 millioner i 2002 til 125 000 kroner i 2003. Røkke fortalte at både Valand og hustruen hans var ansatt hos ham. Paret har et sterkt handikappet barn de må ta seg av. Da Mette Valand høsten 2001 ble gravid, foreslo Røkke at Valand kunne overta en del av hennes arbeidsoppgaver og lønn, slik at hun kunne være hjemme. Det var årsaken til at Valands inntekt steg så mye i 2002.

– Hadde aktoratet tatt seg bryet med å finne frem Mette Valands ligningsattester, ville de ha sett at gjelden er omtrent den samme. De lånte penger for å bygge om huset av hensyn til det handikappede barnet, blant annet måtte det installeres heis, svarte Røkke.

Det synes som om Røkke opptrer som en forståelsesfull og raus arbeidsgiver. Da er det lett å forstå at man blir provosert av at aktor framstiller at det er gitt «betaling for å holde kjeft».

Det er nok mange som har vært i nærkontakt med Røkke som kan fortelle om friske og sjokkerende møter med hans temperament. Journalister har også opplevd å bli skjelt ut av Kjell Inge Røkke på telefonen, og i en språkbruk som ikke kan settes på trykk.

Røkke får attester for å være «hel ved» av de som kjenner ham, og for å opptre sosialt og forståelsesfullt i møte med mennesker. Men som forretningsmessig aktør framstår han som litt frynsete i kantene når det gjelder å forholde seg til lover og bestemmelser. Det er langt fra sikkert han blir dømt for korrupsjon i den saken som nå går for retten. Men ved sin vilje til å ta i bruk utradisjonelle metoder for å få det som han vil, har han tydeligvis viklet seg inn i et forhold til en del tvilsomme aktører. Det har i alle fall rettssaken vist.

Røkke usedvanlig sterke vilje og teft for å få det som han vil, fører ham helt på grensen av det loven tillater. Det mener Røkke er nødvendig i den kampen om makt som foregår i næringslivets førstedivisjon. Hans vilje til ikke å gi seg, presse, søke utradisjonelle løsninger og våge å ta risiko, har brakt ham dit han er i dag.

Når Røkke nærmest truer aktor, skyldes det selvsagt at han ikke klarte å kontrollere sitt sinne. Det forteller samtidig at han går sine egne veier når det trengs. Da spør han ikke sin advokat om hva som er lurt. Han handler på impuls. Nå er det han som kjører løpet. Det kan være Røkke har gode erfaringer med en slik viljesterk, utradisjonell og kraftfull måte å opptre på.

Han gikk han over streken ved selv å forsøke å «ta seg av» aktor. Det forsto han med en gang.
Røkke snakker minst mulig med mediene, særlig i konfliktsituasjoner. Han vet at han blir mektig provosert av journalister. Han holder seg langt unna fordi han vet at det er lett for å si ting som han ikke burde si til journalister når de provoserer ham. Aktorer bør han også holde avstand til, for sin egen del.