Nakketak på SAS Braathens

LEDER: SAS Braathen nekter fortsatt for at de har drevet med urent konkurransetrav. Det spørs om ikke Petter Jansen ombestemmer seg når han får tenkt seg om, og innser at selskapet er best tjent med å godta bøtene både fra Økokrim og Konkurransetilsynet, skriver redaktør Magne Lerø .

SAS Braathens bedyrer sin uskyld. De vil ikke godta en bot fra Økokrim på 400 000 kroner for brudd på markedsføringsloven, og en på 20 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Og de vil i alle fall ikke betale erstatning til Norwegian for tap knyttet til ulovlig konkurranse. Det sier i alle fall administrerende direktør Petter Jansen til Aftenposten i dag.

Hva annet skal han si? Det ville vært påfallende om han på direkten sa ja til å betale bøter. Men det betyr ikke at Jansen etter å ha fått tenkt seg godt om og rådført seg med sine advokater og markedsførere, vil komme til å godta bøtene.

Det var i juni i fjor Konkurransetilsynet, med bistand fra Økokrim, foretok en razzia mot SAS Braathens’ hovedkvarter på Fornebu ved Oslo. Bakgrunnen var at SAS Braathens og Norwegian for alvor hadde startet en priskrig. Mye materiale ble beslaglagt. SAS Braathens har fått rikelig anledning til å forklare seg. Men Konkurransetilsynet er ikke i tvil om at selskapet har solgte ulovlig billige billetter, og dermed misbrukte sin markedsmakt på ruten Oslo–Haugesund. Konkurransedirektøren selv, Knut Eggum Johansen, bekrefter overfor Aftenposten at en beslutning skal bekjentgjøres i løpet av få dager. Avisen mener å vite at det bli en bot på 20 millioner.

Boten fra Økokrim på 400 000 kroner får selskapet for at en medarbeider i april i fjor mottok en e-post fra en ansatt i et reisebyrå som samarbeidet med SAS Braathens’ erkerival Norwegian. Økokrim mener at SAS Braathens dermed fikk innblikk i bedriftshemmelig informasjon om Norwegians strategi, og utnyttet den til egen fordel. SAS Braathens sier at denne e-posten ikke ga noe annen informasjon enn det som var kjent.

Norwegian vurderer å avkreve SAS Braathens en erstatning på titalls millioner kroner for utnyttelse av innholdet i e-posten. Bjørn Kjos sa til Dagsrevyen at han reagerer sterkt på at den største aktøren misbruker sin makt slik Økokrim og Konkurransetilsynet nå har avdekket.

Hvis Petter Jansen nå ikke vedtar å betale noen av bøtene eller gi Norwegian erstatning, må han regne med å møte i tre rettssaker. Det blir det mye negativ PR av. Det vil ganske sikkert slå negativ ut på omdømmemålingene, uansett hva som blir resultatet til slutt. Hvis det skulle ende med at SAS Braathens taper i retten, blir det virkelig ille. Da er det jo slått fast at selskapet ikke har kompetanse til å holde seg innenfor lovens grenser.

Alternativet til å kjempe for å få rettens ord på at de ikke har foretatt seg noe i strid med norsk lov, er å godta boten og bli ferdig med saken. 20 millioner er ikke en høy pris, sammenliknet med all tid som går med og all omdømmebelastning som følger med å kjøre sakene i rettsapparatet. Om SAS Braathens godtar boten, må de ikke legge seg flate. De kan si de er uenige, men at de etter en helhetsvurdering har funnet ut at de er mest tjent med å betale og bli ferdig med saken. Statoil valgte denne løsningen da de godtok boten fra Økokrim i Iran-saken, som førte til at konsernsjef Olav Fjell måtte gå.

Det som svir mest, er nok å måtte betale erstatning til Norwegian. Da må imidlertid Norwegian dokumentere at de har tapt store beløp. Det er ikke sikkert Norwegian vil se seg tjent med å bringe saken inn for retten når de får tenkt seg om. Det er tross alt i markedet den viktige kampen står, ikke i rettssalene.