NHO-president som løshest om Frp

LEDER: Med president Erling Øverland, visepresident Lisbeth Berg Hansen og informasjonsdirektør Finn Langeland taler NHO taler med tre tunger. Når president Erling Øverland opptrer som løshest er det ikke greit å vite hva NHO egentlig mener, skriver redaktør Magne Lerø.

NHO-president Erling Øverland anbefalte på NHOs generalforsamling i går en fortsatt borgerlig regjering, med en nærmere tilknytning til Frp. Han framholdt at regjeringens forslag om å velte en større del av kostnadene ved sykefraværet over på arbeidsgiverne var i strid med IA-avtalen, og «et slag i ansiktet på NHO». Han var glad for at Frp satte foten ned. Det bidro tydeligvis til at NHO fikk sterkere tillit til Frp. Og selv om man i NHO fortsatt rister oppgitt på hodet over Frps utspill om økt offentlig pengebruk, viser det at når alt kommer til alt, innretter de seg på et rimelig nivå. I år gikk det særdeles greit å få Frp med på et forlik om revidert budsjett.

Erling Øverland har det ikke med å komme med friske utspill. Han er tydeligvis i tvil om sin politiske meninger. Han sier de er «foreløpige» og at han er «åpen for en annen konklusjon i løpet av valgkampen». Hva Carl i. Hagen og Siv Jensen kan få seg til å si de nærmeste tre månedene som kan få Øverland til å endre mening, er ikke godt å si. For sikkerhets skyld understreker Øverland overfor Dagens Næringsliv at «dette er min personlige ytring». Informasjonsdirektør Finn Langeland sier imidlertid følgende:
– Det er helt klart at når NHOs president går på talerstolen, så snakker han på NHOs vegne.

Nå bør Langeland og Øverland sette seg ned og bli enige om hva NHO mener – og hva Øverland mener.

Det blir nok verre for Erling Øverland å bli enig med NHOs visepresident, Lisbeth Berg Hansen. Hun har vært statssekretær for Jens Stoltenberg, og vil ikke være med på noen anbefaling av en borgerlig regjering. Hun mener Øverland ikke uttaler seg på vege av NHO, og sier følgende til Dagens Næringsliv.
– NHO skal ikke foreta seg noe valg av regjeringsalternativ. Det har arbeidsutvalget besluttet.

Det betyr at Erling Øverland opptrer som løshest. Løsrevet fra sin posisjon som NHO-president, er det ikke spesielt interessant å vite hva Øverland mener. Han er ikke en toppsjef i næringslivet, og ingen bedriftseier. Den forrige presidenten, Jens Ulltveit-Moe, var i en annen klasse. Han var og er en aktør i næringslivet på en annen måte enn Øverland, og kunne slikt sett ha grunn til å uttale seg «som privatperson».

Hvis det visepresident Lisbeth Berg Hansen sier stemmer, utnytter Øverland sin posisjon som president til å fremme sin personlige oppfatning om politikk.

Per Kristian Foss (H) sier til Dagens Næringsliv at han synes det er bra at NHO tar stilling til de to regjeringsalternativene, og synes ikke anbefalingene om et mer forpliktende samarbeid med Frp er noe å lage styr av.