Brynestad orker ikke mer Porsgrund

LEDER: Det blir fort ordfører Øystein Beyer, de ansatte og lokalbefolkningen som blir taperne når Atle Brynestad ikke vil drive Porsgrunds Porselæn lenger. Han hevder byen florerer av motstand og ukultur. Men det kan jo være han vil selge fordi han trenger penger til noe annet, skriver redaktør Magne Lerø.

De siste årene har det vært mye uro rundt Porsgrunds Porselænsfabrik. Atle Brynestad, som eier fabrikken, ble møtt med massive protester i 2003 da det ble vedtatt at deler av produksjonen skulle flyttes til Bangladesh. I forrige uke vant fabrikken en rettssak om eiendomsretten til gjenstander fra fabrikken som er stilt ut på byens museum.

Niels G. Pettersen trekker seg som administrerende direktør etter kun tre måneder. Han sier det er på grunn sjikane og trakassering i lokalmiljøet.

– Det var et fiendskap jeg sjelden har møtt. Jeg fikk beskjed om at jeg var Atle Brynestads løpegutt, og at jeg var der for å slakte bedriften, sier Pettersen til Dagens Næringsliv.

– Vi opplever en massiv motstand i lokalmiljøet. Både fra kommunen, med ordføreren i spissen, fra lokalpressen og en del av de ansatte, sier Brynestad, som har vært eier av fabrikken de siste ti årene. Nå legges bedriftene ut for salg. Han vil ikke si noe om hva som vil skje dersom det ikke melder seg kjøpere som vil betale det bedriften er verd.

Ordfører Øystein Beyer (Ap) sier han er trist og overrasket, og avviser at han står som representant for en ukultur.

Det kan være det blir ordfører Beyer, de ansatte og lokalbefolkningen som står igjen som tapere i denne konflikten. Det synes som om de ikke har vist den nødvendige forståelse for at Porsgrunds Porselænsfabrik må sikres lønnsom drift på sikt. Det går ikke an å sette seg på bakbena om deler av produksjonen flagges ut. Denne typen omstilling skjer overalt. Det nytter ikke gå rundt og skrike om at Brynestad er en ufordragelig kapitalist. I Porsgrunn får man merke seg at det går grenser for hvor langt man kan gå, før man bidrar til å skape enda større usikkerhet i sitt eget lokalmiljø.

Det er nå en gang Atle Brynestad som eier Porsgrunds Porselæn. Han har selvsagt rett til å selge fabrikken. Han kan også velge å legge ned det meste av produksjonen, hvis det ikke lenger er lønnsomt å produsere porselen i Porsgrund.

Det spørs om Porsgrunds Porselæn får en eier som ordfører Øystein Beyer, de ansatte og lokalmiljøet blir mer fornøyd med.

Det beste hadde vært om lokalmiljøet tok et oppgjør med de holdninger som eksisterer, og at ordføreren gikk i bresjen for å vise større forståelse for de disposisjoner som Brynestad har foretatt. Men det synes som om tiden for det nå er ute.

Ellers er det litt spesielt at motstand i lokalmiljøet brukes som argument for et salg. Dette kan nok være et moment som spiller inn. Men avgjørelsen er nok strategisk forankret. Brynestad kan være usikker på om det er grunnlag for den fabrikken man i dag har, men at han vurderer det slik at ytterlige nedbemanning blir for krevende. Atle Brynestads virksomhet er sterkt belånt. Det kan jo tenkes at han må selge unna en del for å styrke kjernevirksomheten sin.