Frykt i Redningsselskapet

LEDER: Monica Kristensen Solås skaper frykt i Redningsselskapet, en lederstil som selvsagt gir resultater. De ansatte blir lydige, arbeidsplassen mer utrivelig, de beste finner etter hvert noe annet å gjøre og hun får det som hun vil så lenge det varer, skriver redaktør Magne Lerø.

Monica Kristensen Solås inngikk i går et forlik i rettsaken mot fire av sine regionsledere som hun har sagt opp. Saken for den ene utsettes til høsten, den andre får bli med samme lønns- og arbeidsvilkår, den tredje får en sluttpakke på ett år og den fjerde var kun en vikar. Dette må kalles en seier for lederne. Redningsselskapet var nok i tvil om de hadde et grunnlag for en saklig oppsigelse, og tok initiativ til et forlik. Det er utrivelig å jobbe i en organisasjon der sjefen går til rettssak for å få en sparket. Det er forståelig at noen velger 12 måneders lønn.

Retten fikk mandag vite at Monica Kristensen Solås hadde engasjerte et eksternt firma til å gjennomgå 30 000 e-poster som kunne knyttes til seks–syv medarbeidere i selskapet som hun ikke har hatt tillit til. Det var ikke innhentet tillatelse fra Datatilsynet, og det har skjedd uten at de ansatte har visst om det. I e-postene betegnes Monica Kristensen både som «psykopat» og «avskum som formørker vår tilværelse». Det er selvsagt kritikkverdig å omtale sin sjef på denne måten, men slike e-poster kan ikke være oppsigelsesgrunn når de spres til svært få og i en konfliktsituasjon.

I løpet av et og et halvt år har Kristensen Solås sagt opp fire regionsledere, og fått tre andre av sine nærmeste ledere ved hovedkontoret til å slutte. Noen ganger må en leder bruke makt, slik Monica Kristensen gjør. Men da er det viktig at man opptrer ryddig og holder seg til lover og regler. Det er her Kristensen Solås feiler. Hun har tydeligvis et behov for å vise handlekraft som går over alle støvleskaft. Derfor møter hun kritikk for bøllete opptreden og inkompetanse:
Ledere får sparken på dagen og blir bedt om å pelle seg ut av kontoret, det offentliggjøres på intranettet at man skal ha ny personal- og økonomisjef uten at disse er orientert, stillingen som personalsjef lyses ut uten at oppsigelsessaken er kommet for retten, og regionsledere sies opp uten forhandlinger om å finne løsninger. I tillegg lar hun seg intervjue i Økonomisk Rapport om økonomiske rot og penger på vidvanke som den tidligere ledelsen ikke forstår noe av. Vi kan ikke huske å ha hørt om en frivillig organisasjon som har opplevd så mye bråk på vel et års tid, knyttet til daglig leders utøvelse av sitt ansvar i forhold til sine nærmeste ledere.

Ingen ansatte i Redningsselskapet er i tvil om at Monica Kristensen Solås er klar til å svinge pisken hvis hun ikke får det som hun vil. Men det er en heller tvilsom ledelse hun demonstrerer.
Så lenge hun har tillit hos styret, er det fritt fram for det hun står for.

Det kan være tilstanden er så spesiell og bedrøvelig i Redningsselskapet at det er tøffe doser med «Solås Kristensen-ledelse» som må til. Hvis det er slik at kulturen i selskapet preges av manglende lojalitet mot ledelsen, økonomisk rot og uklarheter, dårlig økonomistyring og tvilsom personalforvaltning, må det selvsagt ryddes opp. Men vi fikk aldri det inntrykket da Anne Enger Lahnstein var generalsekretær.

Det kan jo tenkes at Monica Kristensen Solås er dyktigere enn Lahnstein, at hun er bedre på analyse, fokuserer på det viktigste og stiller større krav til sine ansatte.

Eller så er hun rett og slett den som hopper etter Wirkola – og som finner på de merkeligste ting i svevet. Ut fra det offentligheten er gjort kjent med, tyder alt på at Redningsselskapet har en generalsekretær som skaper og forstørrer problemer for å legitimere egen innsats for å rydde opp – slik hun mener det skal gjøres. Vi tviler på om det er siste gang Monica Kristens Solås lederadferd blir sak i mediene. Men vi håper vi tar feil. Tiden er inne for Kristensen Solås til å legge om stilen, opptre med større klokskap, og sørge for ro i Redningsselskapet.