Regjeringsbløff om skjemavelde

LEDER: Riksrevisjonen avslører at regjeringens mål om å redusere skjemaveldet og gjøre det enklere for bedriftene er en bløff og bare prat. Skal det bli noen forenkling som monner, må det nok brukes øks på en del av det politikerne tidligere har bestemt, skriver redaktør Magne Lerø .

Daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen hadde lite verktøy i verktøykassa si, men han bedyret at han hadde mer enn nok av vilje og evne til å forenkle regler og fjerne skjemaveldet for næringslivet. Det er blitt pratet og vurdert i årevis.

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at tallet på skjemaer og forskrifter er redusert med bare tre prosent. Samtidig er lengden på hver forskrift økt med 12,5 prosent.

– Undersøkelsen bekrefter det vi har trodd. Det virker som om noe av forenklingsarbeidet har gått ut på å samle alle forskriftene i én forskrift. Sett fra bedriftens side har det ikke skjedd noe forenkling, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet til NRK.

I november 2003 sa daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen:
– Vi må definitivt gjøre det enklere, og det er det vi gjør. På helse, miljø og sikkerhetsområdet er det 400 forskjellige forskrifter, disse vil vi nå samle i en forskrift, sa Gabrielsen.

I næringslivet begynte man å tro at regjeringen mente alvor da Bedriftsforbundets tidligere generalsekretær Gyrd Steen ble tauet inn for å få fart på forenklingsarbeidet.

I Riksrevisjonens undersøkelse oppgir halvparten av et utvalg bedrifter at de fortsatt må svare på de samme spørsmålene flere ganger.

– Det jeg merker meg er at hver gang de går ut og skryter av at «vi har forenklet, vi har fjernet regler», så sier de aldri noe om de nye som er kommet i stedet, sier en oppgitt Bente Hauge i it-selskapet Systek til NRK.

Næringsminister Børge Brende sier til NRK at han nå vil sette trøkk på arbeidet med å oppnå større forenkling. Han vil satse på mer elektronisk rapportering. Men tror noen på det han sier? Vil han klare det som Ansgar Gabrielsen ikke har klart?

Det spørs om ikke alle skjemaene er nødvendige, som følge av de lover Stortinget har vedtatt. Det virker som om det ikke er mulig å forenkle byråkratiet. Da bør man heller si det som det er. Alle reglene er nødvendige fordi samfunnet vil føre kontroll med bedriftene. Reglene er et resultat av kravet om mer kontroll, mer system og mer rapportering hver gang det skjer en ulykke, en uforutsett kritikkverdig hendelse eller et politisk mål som skal oppnås. Derfor skal det rapporters i forhold til alt mulig som politikerne mener er viktig: arbeidsmiljø, kvinners stilling, helse, miljø, sikkerhet og økonomiske disposisjoner, for bare å nevne noe.

Vi må gjøre det enklere for de som skal drive bedrifter. Da må vi bruke øksa på noe av det politikerne har bestemt og bedt om og ikke legge skylden på byråkratene som ikke klarer å forenkle systemene.